Nghiên cứu khoa học

ADHD và học tập

ADHD và học tập

Supplementation with high-content docosahexaenoic acid triglyceride in attention-deficit hyperactivity disorder: a randomized double-blind placebo- controlled trial.

Rodríguez C, García T, Areces D, Fernández E, García-Noriega M, Domingo JC (2019).

Neuropsychiatr Dis Treat. 15:1193-1209.

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Investigation into the plasma concentration of ω3 polyunsaturated fatty acids in Japanese attention-deficit hyperactivity disorder patients.

Yonezawa K, Nonaka S, Iwakura Y, et al. (2018).

J Neural Transm (Vienna). 125:1395-1400.

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ
 

Supplementation with polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in the management of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

Banaschewski T, Belsham B, Bloch MH, et al. (2018).

Nutr Health. 24:279-84.


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Omega-3 supplementation associated with improved parent-rated executive function in youth with mood disorders: secondary analyses of the omega 3 and therapy (OATS) trials.

Vesco AT, Young AS, Arnold LE, Fristad MA (2018).

J Child Psychol Psychiatry. 59:628-636.


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

A double-blind placebo-controlled randomised trial of omega-3 supplementation in children with moderate ADHD symptoms.

Cornu C, Mercier C, Ginhoux T, et al. (2018).

Eur Child Adolesc Psychiatry. 27:377-84.


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids in Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials and Biological Studies.

Chang JP, Su KP, Mondelli V, Pariante CM (2018).

Neuropsychopharmacology. 43:534-45.


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Current evidence and future directions for research with omega-3 fatty acids and attention deficit hyperactivity disorder.

Gow RV, Hibbeln JR, Parletta N (2015).

Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 18:133-8.


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Omega-3 fatty acids are inversely related to callous and unemotional traits in adolescent boys with attention deficit hyperactivity disorder.

Hawkey E, Nigg JT (2014).

Clin Psychol Rev. 34:496-505.


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Omega-3 fatty acids are inversely related to callous and unemotional traits in adolescent boys with attention deficit hyperactivity disorder.

Gow RV, Vallee-Tourangeau F, Crawford MA, et al (2013).

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 88:411-8.


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: systematic review and meta-analysis.

Bloch MH, Qawasmi A (2011).

J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 50:991-1000.


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 
            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: ADHD và học tập

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng