Nghiên cứu khoa học

Giảm chất béo trung tính

Giảm chất béo trung tính

Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease

Abdelhamid AS, Brown TJ, Brainard JS, et al. (2020)

Cochrane Database Syst Rev. 3(2):CD003177

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Effects of Icosapent Ethyl on Total Ischemic Events: From REDUCE-IT

Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al.; REDUCE-IT Investigators (2019)

J Am Coll Cardiol. 73:2791-2802

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Long-chain omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid dose-dependently reduce fasting serum triglycerides

Musa-Veloso K, Binns MA, Kocenas AC, et al. (2010)

Nutr Rev. 68:155-67

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

 
            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Giảm chất béo trung tính

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng