Nghiên cứu khoa học

Giảm huyết áp

Giảm huyết áp

Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid containing supplements modulate risk factors for cardiovascular disease: a meta-analysis of randomised placebo-control human clinical trials.

AbuMweis S, Jew S, Tayyem R, Agraib L (2018)

J Hum Nutr Diet. 31:67-84

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Long-chain omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid and blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials

Miller PE, Van Elswyk M, Alexander DD (2014)

Am J Hypertens. 27:885-96

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


A systematic review of fish-oil supplements for the prevention and treatment of hypertension

Campbell F, Dickinson HO, Critchley JA, et al. (2013)

Eur J Prev Cardiol. 20:107–20

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

Omega-3 fatty acids and blood pressure

Cabo J, Alonso R, Mata P (2012)

Br J Nutr. 107:S195-200


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Blood pressure response to fish oil supplementation: metaregression analysis of randomized trials

Geleijnse JM, Giltay EJ, Grobbee DE, et al. (2002)

J Hypertens.


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 
            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Giảm huyết áp

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng