Nghiên cứu khoa học

Giảm nhịp tim

Giảm nhịp tim

Higher omega-3 index is associated with more rapid heart rate recovery in healthy men and women

Farrell SW, DeFina LF, Tintle N, et al. (2020)

Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 163:102206

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


The differential effects of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on cardiometabolic risk factors: a systematic review

Innes JK, Calder PC (2018)

Int J Mol Sci. 19:pii:E532

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Effect of omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation on heart rate: a meta-analysis of randomized controlled trials

Hidayat K, Yang J, Zhang Z, et al. (2018)

Eur J Clin Nutr. 72:805-17

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid containing supplements modulate risk factors for cardiovascular disease: a meta-analysis of randomised placebo-control human clinical trials.

AbuMweis S, Jew S, Tayyem R, Agraib L (2018)

J Hum Nutr Diet. 31:67-84


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Effect of fish oil on heart rate in humans: a meta-analysis of randomized controlled trials

Mozaffarian D, Geelen A, Brouwer IA, et al. (2005)

Circulation. 112:1945-52


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 
            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Giảm nhịp tim

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng