Nghiên cứu khoa học

Giảm rung nhĩ sau phẫu thuật

Giảm rung nhĩ sau phẫu thuật

N-3 polyunsaturated fatty acids for prevention of postoperative atrial fibrillation: updated meta-analysis and systematic review

Wang H, Chen J, Zhao L (2018)

J Interv Card Electrophysiol. 51:105-15.

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Omega-3 polyunsaturated fatty acids in cardiac surgery patients: an updated systematic review and meta-analysis

Langlois PL, Hardy G, Manzanares W (2017)

Clin Nutr. 36:737-46

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Prevention of postoperative atrial fibrillation in open heart surgery patients by preoperative supplementation of n-3 polyunsaturated fatty acids: an updated meta-analysis

Costanzo S, di Niro V, Di Castelnuovo A, et al. (2013)

J Thorac Cardiovasc Surg. 146:906-11.

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

Efficacy and safety of omega-3 fatty acids for the prevention of atrial fibrillation: a meta-analysis

He Z, Yang L, Tian J, et al. (2013)

Can J Cardiol. 29:196-203


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Fish oil and postoperative atrial fibrillation: the Omega-3 Fatty Acids for Prevention of Post-operative Atrial Fibrillation (OPERA) randomized trial

Mozaffarian D, Marchioli R, Macchia A, et al. (2012)

JAMA. 308:2001–11


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 
            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Giảm rung nhĩ sau phẫu thuật

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng