Nghiên cứu khoa học

Hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp

Hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp

Decreased interleukin-1 beta levels in plasma from rheumatoid arthritis patients after dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids

Espersen GT, Grunnet N, Lervang HH et al

Clin Rheum 1992;11(3):393-395

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Fish oil and rheumatoid arthritis: a randomised double-blind study

Faarvang KL, Nielsen, Thomsen BS et al

Ugeskrift Laeger 1994;156:3495-3498

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

Nutritional status of Danish rheumatoid patients and effects of a diet adjusted in energy intake, fish-oil and antioxidants

Hansen GVO, Nielsen L, Kluger E et al

Scand J Rheumatol 1996;25:325-330


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

The effects of dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids in patients with rheumatoid arthritis

Nielsen GL, Faarvang BS, Thomsen BS et al

Eur J Clin Invest 1992;22:687-691


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Efficacy of a fish-oil concentrate in the treatment of rheumatoid arthritis

Volker DH, Fitzgerald P, Major G et al

J Rheumatol 2000;27:2343-2346


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng