Nghiên cứu khoa học

Hội chứng khô mắt

Hội chứng khô mắt

Efficacy of Omega-3 Fatty Acid Supplementation for Treatment of Dry Eye Disease: A Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials

Giannaccare G, Pellegrini M, Sebastiani S, et al. (2019)

Cornea. 38:565-73

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Effects of Polyunsaturated Fatty Acids on Nonspecific Typical Dry Eye Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials

Chi SC, Tuan HI, Kang YN

Clin Nutr. 36:737-46

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

Omega-3 supplementation is neuroprotective to corneal nerves in dry eye disease: a pilot study

Chinnery HR, Naranjo Golborne C, Downie LE. (2017)

Ophthalmic Physiol Opt. 37:473-81


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

A randomized, double-masked, placebo-controlled clinical trial of two forms of omega-3 supplements for treating dry eye disease

Deinema LA, Vingrys AJ, Wong CY, et al. (2017)

Ophthalmology. 124:43- 52


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Effect of oral re-esterified omega-3 nutritional supplementation on dry eyes

Epitropoulos AT, Donnenfeld ED, Shah ZA, et al. (2016)

Cornea. 35:1185-91


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Effect of oral omega-3 Fatty Acid supplementation on contrast sensitivity in patients with moderate meibomian gland dysfunction: a prospective placebo-controlled study

Malhotra C, Singh S, Chakma P, Jain AK (2015)

Cornea. 34:637-43


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Oral omega-3 fatty acid treatment for dry eye in contact lens wearers

Bhargava R, Kumar P (2015)

Cornea. 34:413-20


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

A randomized, double-masked study to evaluate the effect of omega-3 fatty acids supplementation in meibomian gland dysfunction

Oleñik A, Jiménez-Alfaro I, Alejandre-Alba N, Mahillo-Fernández I (2013)

Clin Interv Aging. 8:1133-8


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Hội chứng khô mắt

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng