Nghiên cứu khoa học

Nhồi máu cơ tim

Nhồi máu cơ tim

Effect of Omega-3 Dosage on Cardiovascular Outcomes: An Updated Meta-Analysis and Meta-Regression of Interventional Trials

Bernasconi AA, Wiest MM, Lavie CJ, Milani RV, Laukkanen JA

Mayo Clinic Proceedings

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Supplementation and Cardiovascular Outcomes: Do Formulation, Dosage, and Baseline Cardiovascular Risk Matter? An Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

Casula M, Olmastroni E, Gazzotti M, Galimberti F, Zambon A, Catapano AL

Pharmacol Res. 2020 Jul 4:105060. Epub ahead of print

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Marine n-3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer

Manson JE, Cook NR, Lee IM, et al.; VITAL Research Group (2019)

N Engl J Med. 380:23-32

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

Effects of Icosapent Ethyl on Total Ischemic Events: From REDUCE-IT

Bhatt DL, Steg PG, Miller M, et al.; REDUCE-IT Investigators (2019)

J Am Coll Cardiol. 73:2791-2802


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 
            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Nhồi máu cơ tim

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng