Nghiên cứu khoa học

Phát triển thị giác

Phát triển thị giác

Prenatal docosahexaenoic acid supplementation has long- term effects on childhood behavioral and brain responses during performance on an inhibitory task.

Gustafson KM, Liao K, Mathis NB, et al

Nutr Neurosci. 20:1-11.

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


The Kansas University DHA Outcomes Study (KUDOS) clinical trial: long-term behavioral follow-up of the effects of prenatal DHA supplementation

Colombo J, Shaddy DJ, Gustafson K, et al

Am J Clin Nutr. 109:1380-92.

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

Prenatal maternal docosahexaenoic acid intake and infant information processing at 4.5mo and 9mo: A longitudinal study

Rees A, Sirois S, Wearden A

PLoS One. 14(2):e0210984


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

n-3 Fatty Acid Supplementation in Mothers, Preterm Infants, and Term Infants and Childhood Psychomotor and Visual Development: A Systematic Review and Meta- Analysis

Shulkin M, Pimpin L, Bellinger D, et al

J Nutr. 148:409-18


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Docosahexaenoic acid preserves visual function by maintaining correct disc morphology in retinal photoreceptor cells

Shindou H, Koso H, Sasaki J, et al. (2017)

J Biol Chem. 292:12054-64


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Long-term effects of prenatal omega-3 fatty acid intake on visual function in school-age children

Jacques C, Levy E, Muckle G, et al. (2011)

J Pediatr. 158:83-90


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Essential n-3 fatty acids in pregnant women and early visual acuity maturation in term infants

Innis SM and Friesen RW (2008)

Am J Clin Nutr. 87:548-57


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

A docosahexaenoic acid- functional food during pregnancy benefits infant visual acuity at 4 but not 6 months of age

Judge MP, Harel O, Lammi-Keefe CJ (2007)

Lipids. 42:117-22


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Maternal Fish oil supplementation in lactation:effect on visual acuity and n-3 fatty acid content of infant erythrocytes

Lauritzen L, Jørgensen MH, Mikkelsen TB, et al. (2004)

Lipids. 39:195-206


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Maternal docosahexaenoic acid supplementation during pregnancy and visual evoked potential development in term infants: a double blind, prospective, randomised trial

Malcolm C, McCulloch D, Montgomery C, et al. (2003)

J Nutr. 141:1216-23


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Scotopic electroretinogram in term infants born of mothers supplemented with docosahexaenoic acid during pregnancy

Malcolm CA, Hamilton R, McCulloch DL, et al. (2003)

Invest Ophthalmol Vis Sci. 44:3685-91


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

Are human milk long-chain polyunsaturated fatty acids related to visual and neural development in breast-fed term infants?

Innis SM, Gilley J, Werker J (2001)

J Pediatr. 139:532-8


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Phát triển thị giác

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng