Nghiên cứu khoa học

Phục hồi sau MI

Phục hồi sau MI

Omega-3 polyunsaturated fatty acids in cardiac surgery patients: an updated systematic review and meta-analysis

Langlois PL, Hardy G, Manzanares W (2017)

Clin Nutr. 36:737-46

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Effect of omega-3 Acid ethyl esters on left ventricular remodeling after acute myocardial infarction: the OMEGA-REMODEL randomized clinical trial

Heydari B, Abdullah S, Pottala JV, et al. (2016)

Circulation. 134:378-91.

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

 

            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Phục hồi sau MI

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng