Nghiên cứu khoa học

Thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác

Thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác

Omega-3 Fatty Acids and Age-Related Macular Degeneration.

Souied EH, Aslam T, Garcia-Layana A, et al. (2015)

Ophthalmic Res. 55:62-9

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt


Omega 3 fatty acids for preventing or slowing the progression of age-related macular degeneration

Lawrenson JG, Evans JR

Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 9;2015(4):CD010015

► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

Truy cập nhanh:


Sức khỏe não bộ

 

The new era of omega-3 fatty acids supplementation: therapeutic effects on dry age-related macular degeneration

Georgiou T, Prokopiou E. (2015)

J Stem Cells. 10:205-15


► Đọc bản tiếng Anh

► Đọc bản tiếng Việt

 

            

Trang thông tin về  Norsk Omega-3

_______________________________________________

            

Norsk Omega 3

   Chuyên gia
_______

Tim

Não

Khớp

Mắt

Sản - Nhi

   Bệnh nhân
_______

Omega-3

Đồ họa

Video

Hỏi đáp

  Thông tin
_______

VietLe

Epax

Pharmatech

 
Nội dung được thiết kế để giúp các bác sĩ chăm sóc sức khỏe luôn cập nhật
về lợi ích của EPA và DHA omega-3 để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng.

Đang xem: Thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng