Đà Nẵng

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈĐIỆN THOẠI
QT Dapharco 96,514 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Bắc01263618131
QT Dapharco 112,122 Phan Tứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Bắc0905325270
QT Dapharco 95,Kios 3,Chợ Hà Thân, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Tây0906447702
QT Dapharco 113,827 Ngô Quyền, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Đông0905858176
QT Dapharco 101,1011 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Tây01288618423
QT Dapharco 100,30/1 Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Đông01285201732
NT Thịnh Đức Xuyến,60 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Đông05113836528
NT Lương Phương,65 Nguyễn Duy Hiệu, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Đông0906426266
NT Đông Giang,32 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Sơn Trà, Đà NẵngMỹ An0905266263
QT Dapharco 107,139 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Đông0905745055
Cty Tnhh Dược phẩm Toàn Ngọc,32 Đỗ Huy Uyển, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Bắc01234214243
NT Daphaco 93,333- Ngô Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà NẵngMân Thái05113934668
NT Daphaco 140,139- Phó Đức Chính, Mân Thái, Sơn Trà, Đà NẵngMân Thái0905100610
NT Daphaco 91,297- Ngô Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà NẵngMân Thái0936299940
NT Daphaco 137,60- Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà NẵngThọ Quang0965331779
NT Daphco 138,94- Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà NẵngThọ Quang0935927287
NT Daphaco 115,101- Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà NẵngThọ Quang0905227135
NT An Khương,152-Vân Đồn, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà NẵngNại Hiên Đông0905041205
NT Phước Thịnh 1,Kios 1,Chợ Phước Mỹ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà NẵngPhước Mỹ0934806656
NT Phương Anh 1,262 Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà NẵngNại Hiên Đông02363918239
NT Nam Nguyên,56B Lê Văn Thứ, Mân Thái, Sơn Trà, Đà NẵngMân Thái0903535652
NT Kim Yến,42 Lý Văn Tố, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Bắc0937961620
NT Phúc An,Số 04 Hồ Học Lãm, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà NẵngThọ Quang0905715439
NT Kim Châu,48 Phan Bôi, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Bắc0935241107
NT Khôi Nguyên,61 Dương Lâm, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà NẵngNại Hiên Đông0967150379
QT Dapharco 102, 8 Nguyễn Công Trứ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà NẵngAn Hải Bắc0906446167
NT Tâm Đức,102 -Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà NẵngHòa Cường Bắc0935918408
Dapharco 72,84 -Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà NẵngHòa Cường Bắc05113623153
NT Daphaco 29,105 , Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà NẵngPhan Đăng Lưu0914500979
Hoàng Hồng Đức,60 Phan Đăng Lưu, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà NẵngHòa Cường Bắc01223766305
NT Ngọc Ánh,432-Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà NẵngHòa Cường Bắc0914301401
Dapharco 12,87 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà NẵngHòa Cường Bắc05113635969
NT Thu Lan 2,64 Lê Độ, Chính Gián, Hải Châu, Đà NẵngChính Gián02363646989
Daphaco 11,602 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà NẵngHòa Thuận Tây0982944858
Daphaco 45,566 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà NẵngHòa Thuận Tây0905471179
NT Phước Thiện 1,370 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà NẵngHòa Thuận Đông05113827772
NT Cẩm Tú,556 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà NẵngHòa Thuận Đông05113615757
Daphaco 40,410 Hoàng Diệu, Bình Thuận, Hải Châu, Đà NẵngBình Thuận02363500462
NT Khánh Phương,Số 345, Nguyễn Hoàng, Hải Châu, Đà NẵngNguyễn Hoàng05112623415
NT Hoàng Long,46 Phạm Văn Nghị, Thạc Gián, Hải Châu, Đà NẵngThạc Gián0914044772
NT Liên Tĩnh,92 Phạm Văn Nghị, Thạc Gián, Hải Châu, Đà NẵngThạc Gián05113615533
NT Thanh Huyền,57 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà NẵngHòa Thuận Tây05112214842
Daphaco 44,18 Đinh Tiên Hoàng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà NẵngThanh Bình01696505035
NT An Nhiên,395 Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà NẵngHòa Cường Bắc0935760935
Daphaco 35, 29 Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà NẵngHòa Cường Bắc0974883629
QT Dapharco 8,53 Đường 2 Tháng 9, Hoà Cường, Hải Châu, Đà NẵngHoà Cường0946797225
NT Minh Hưng,266 Hùng Vương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà NẵngHải Châu 205113866749
QT Dapharco 57,139 Lê Duẩn, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà NẵngHải Châu 205113891896
QT Dapharco 20,235 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà NẵngHải Châu 101239750707
QT Dapharco 22,02 Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà NẵngHải Châu 10905342341
QT Dapharco 01,11 Lê Duẩn, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà NẵngHải Châu 205113833004
NT Daphaco 166,100-Trưng Nữ Vương, Bình Hiên, Hải Châu, Đà NẵngBình Hiên0935834700
QT Dapharco 68( Chưa),139 Hoàng Diệu, Bình Hiên, Hải Châu, Đà NẵngBình Hiên05113582919
NT Trường Sinh,182 B- Phan Chu Trinh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà NẵngPhước Ninh01233776053
NT Hồng Đức,282- Ông Ich Khiêm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà NẵngHải Châu 20905252062
QT Dapharco 01( Chưa),11 Lê Duẩn, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà NẵngHải Châu 205113833004
NT Daphaco 22,02-Phan Đình Phùng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà NẵngHải Châu 10905020752
NT Daphaco 34( Chưa),142- Hải Phòng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà NẵngThạch Thang0905221475
NT Mỹ Hoà,107 Nguyễn Du, Thạch Thang, Hải Châu, Đà NẵngThạch Thang05113895621
QT Dapharco 176,200 Quang Trung, Thanh Bình, Hải Châu, Đà NẵngThanh Bình0905501825
NT Thùy Trâm,43C -Hải Hồ, Thanh Bình, Hải Châu, Đà NẵngThanh Bình0905459331
NT An Khương 3,49 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà NẵngThạch Thang0983872227
QT Dapharco 04, 02 Lê Lợi, Thạch Thang, Hải Châu, Đà NẵngThạch Thang05113886192
QT CeNTer Pharco 5, 109 Ngô Gia Tự, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà NẵngHải Châu 20943852582
Centarphaco 17,422 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà NẵngHòa An0935345386
NT Hưng Thịnh,88 Tôn Đản, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà NẵngHòa An0906488005
NT Ngọc Mai,57 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà NẵngHòa An0934884711
Daphaco 87,109 Tôn Đức thắng, Hòa Minh, Cẩm Lệ, Đà NẵngHòa Minh01626231470
NT Nhân Sinh,86 Trịnh Đình Thảo, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà NẵngKhuê Trung01663041914
NT SKV,09 Nguyễn Đình Tứ, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà NẵngHòa An0903543552
Tt Dp Hoà Vang,665 Trường Chinh, Hoà Thọ, Cẩm Lệ, Đà NẵngHoà Thọ0903509802
NT Thiện Tâm,104 Lê Đại Hành, Hoà Phát, Cẩm Lệ, Đà NẵngHoà Phát0913419058
QT CeNTerpharco 04,64 Ông Ích Đường, Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà NẵngHoà Thọ Đông0932410886
NT Bẩy Đào,193 Ông Ích Đường, Khuêtrung, Cẩm Lệ, Đà NẵngKhuêtrung0989227663
QTdapharco 134,207 Ông Ích Đường, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà NẵngKhuê Trung0905552505
NT Phước Thịnh,Kios 7 Chợ Cẩm Lệ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà NẵngKhuê Trung0917765112
NT Thu Hà,272 Cách Mạng T8, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà NẵngKhuê Trung0905923157
NT Phước Thiên,111 Hà Duy Phiên, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà NẵngHòa Xuân0914240402
NT Nhân Đức,Số 166 Ông Ích Đường, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà NẵngHòa Thọ Đông0986623836
ĐLLTT Hoà Vang,Đt 605 Dương Sơn, Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà NẵngHoà Tiến0905848830
QT Dapharco 161,Ngã 3 Tuý Loan, Hoà Nhơn, Hoà Vang, Đà NẵngHoà Nhơn0977018808
QT Dapharco 188,Giáng Nam 2, Hoà Phước, Hoà Vang, Đà NẵngHoà Phước0903504558
ĐL Thuốc tây Minh Thúy,Lô 32 Nguyễn Khả Trạc, Hòa Châu, Hoà Vang, Đà NẵngHòa Châu01299383818
ĐLTT Thanh Bình,Đường 409, Hòa Tiến, Hoà Vang, Đà NẵngHòa Tiến0989484678
QT Dapharco 160,Kios 3Chợ Tuý Loan, Hoà Khương, Hoà Vang, Đà NẵngHoà Khương0905594325
NT Tâm Phúc,Thúy Loan Đông 2, Hòa Phong, Hoà Vang, Đà NẵngHòa Phong01668396210
Dapharco 158,Chợ Miếu Bông, Hòa Phước, Hoà Vang, Đà NẵngHòa Phước0905839995
QT Dapharco 195,82 Phạm Hùng, Hòa Châu, Hoà Vang, Đà NẵngHòa Châu0905496252
QT Phúc Lộc, Chợ Túy Loan, Hòa Phong, Hoà Vang, Đà NẵngHòa Phong0917950952
Dapharco 55,431 Trường Chinh, An Khê, Thanh Khê, Đà NẵngAn Khê0934736312
NT Phước Thiện 2,322 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà NẵngVĩnh Trung05113689977
Daphaco 59,126 Lý Thái Tổ, Thạch Gián, Thanh Khê, Đà NẵngThạch Gián0905202468
NT YHCT Cẩm Sơn,325/1 Hùng Vương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà NẵngVĩnh Trung0913924826
Cty Dược Phẩm Cẩm Sơn,87 Hà Huy Tập, Chính Gián, Thanh Khê, Đà NẵngChính Gián0913924826
NT Nhan Nghĩa,1/2 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Khê Đông01667253549
NT Vân Ngọc,53 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Khê Đông05113757379
Dapharco 74,214 Cù Chính Lan, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà NẵngHòa Khê0906885496
Dapharco 167,15 Phạm Như Tăng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà NẵngHòa Khê0905537273
Daphaco 54,122 Ông Ích Khiêm, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà NẵngTam Thuận0903591300
NT Phước Thiện 3,170 Ông Ích Khiêm, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà NẵngTam Thuận05113745488
NT Huy Hoàng,62 Trần Cao Vân, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà NẵngTam Thuận05113896321
Daphaco 27,900 Trần Cao Vân, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Khê Tây05113746477
NT Phước Thành,134B, Dũng Sỹ, Thanh Khê, Đà NẵngDũng Sỹ05113760136
Daphaco 67,74 Hồ Quý Ly, Thanh Khê, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Khê01223428979
Nhật An,325 Hà Huy Tập, An Khê, Thanh Khê, Đà NẵngAn Khê0906546356
Hoàng Nam Khang,761 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Khê Đông0905554774
NT Phước Thiện 5,364 Hoàng Diệu, Bình Thiên, Thanh Khê, Đà NẵngBình Thiên0236816699
NT Phước Thiện 6,133 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Khê Đông02363553877
NT Khải Vinh,306 Dũng Sĩ, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Khê Tây0943895353
NT Tuyết Mai,48 Thái Thị Bôi, Chính Giáng, Thanh Khê, Đà NẵngChính Giáng0931931626
NT An Phước,6 Phạm Văn Nghị, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà NẵngThạc Gián0988086777
NT Đức Trí, 160 Trần Cao Vân , Tam Thuận, Thanh Khê, Đà NẵngTam Thuận02363747369
NT Kim Thư,400 Lê Duẩn, Tân Chính, Thanh Khê, Đà NẵngTân Chính02363898588
NT Dapharco 61,70 Đinh Tiên Hoàng, Thanh Bình, Thanh Khê, Đà NẵngThanh Bình0932555524
NT Mạnh 3,339 Điện Biên Phủ, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà NẵngHòa Khê0916744329
Daphaco 75,864 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh bắc0986712952
Daphaco 146,1 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh0985010517
NT Hữu Thiện,277- Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh0905559249
Daphaco 119,316 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh05113730470
NT Tuyết Trinh,35 Ngô Thị Nhậm, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Bắc0964419816
Minh Tâm,86 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Bắc05116272189
NT Tân Diệu,518, Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà NẵngÂu Cơ0905775728
Daphaco 174,710 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Bắc0913907545
NT Thanh Lan,98 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Nam0983432300
Daphaco 80,62 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Bắc0905487742
NT Thành Vinh 2,167 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Bắc0906455616
NT Minh Châu,49 Hồ Quý Ly, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh01224836798
NT Lan Anh,102 Âu Cơ, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Bắc0905250220
NT Sa An,236 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Nam0905119178
NT Trung tâm 1,100 Tô Hiệu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh0935212240
NT Ngọc Chi,40 Nguyễn Xí, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh0911189181
NT Nguyên Phúc,Lô B 190 Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh0905487742
NT Bảo Bảo,195 Tô Hiệu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh0903319420
NT Chấn Hưng Thịnh,260 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Nam0901127065
 NT Daphhaco 79,844 Nguyễn Lương Bằng, Hiệp Hòa Nam, Liên Chiểu, Đà NẵngHiệp Hòa Nam0935132577
NT Tâm Pháp,41 Ngô Thì Nhậm, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Khánh Bắc0904847474
NT An Khang,đường Bùi Tấn Diên,khu đô thị Phước Lý, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh0905767048
Trung tâm DP Liên Chiểu,38 Lê Thạch, Hòa An, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa An02363842474
NT Nhất Huy 1,447 Kinh Dương Vương, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngHòa Minh0906421763
NT Phước Thịnh 2,34 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngMỹ An0905423289
QT Dapharco 82,252 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngKhuê Mỹ01659414015
QT Dapharco 15,17-19 Nam Thành, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngHòa Hải0905111381
NT Khánh Hiền,10 Tây Sơn, Hòa Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngHòa Mỹ01224449699
NT Đồng Nhung,số 03 đường K20, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngKhuê Mỹ0964277262
NT Vân Anh,Trần Đại Nghĩa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngHòa Hải0935477883
NT Đức Tín, 5 Bà Huyện Thanh Quan, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà NẵngMỹ An0915469058

 

→ Quay lại trang điểm bán

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng