Hải Phòng

 NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈĐIỆNTHOẠI
Hiệu Thuốc Hải Phòng-28-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 01295014568
Hiệu Thuốc Hải Phòng-138-Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0974403999
Hiệu Thuốc Hải Phòng-128-Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0904454530
Hiệu Thuốc Hải Phòng-1A-Lô 7 Lam Sơn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 01282233085
Hiệu Thuốc Hải Phòng-310 (cu 269)-Lán Bè-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313857211
Nhà Thuốc 30-30-Tôn đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313717119
Hiệu Thuốc Hải Phòng-53-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0912591675
Hiệu Thuốc Hải Phòng-69-Tôn Đức Thắng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313857182
Hiệu Thuốc Hải Phòng-186-Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-Lê Chân-Lê Chân-Hải Phòng 0922693868
Hiệu Thuốc Hải Phòng-135-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0903260296
Hiệu Thuốc Hải Phòng-250-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313500931
Hiệu Thuốc Hải Phòng-213-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0988064943
Nha Thuoc 143-2-Vu Chi Thang-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 01228248258
Nhà thuốc An Sinh-81-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313783329
Hiệu Thuốc Hải Phòng-214-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313742601
Nhà Thuốc-393-Thiên Lôi-Nghĩa Xá-Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng 0912587229
Hiệu Thuốc Hải Phòng-496-Thiên Lôi-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0934423466
Hiệu Thuốc Hải Phòng-504-Thiên Lôi-Nghĩa Xá-Nghĩa Xá-Lê Chân-Hải Phòng 0312677172
Nhà Thuốc Bình Minh-264-Thiên Lôi---Lê Chân-Hải PHòng 0313700054
Hiệu Thuốc Hải Phòng-107A-Chợ Cột Đèn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0916492780
Hiệu Thuốc Hải Phòng-34-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313739018
Hiệu Thuốc Hải Phòng-164-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313620187
Nhà Thuốc-147-Chợ Hàng-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0936986355
Hiệu Thuốc Hải Phòng-231-Chợ Hàng-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0983250802
CT TNHH Tram Anh-34-Nguyen Duc Canh-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313859066
Nhà Thuốc 351-0-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313950202
Cty TNHH Hai Bà Trưng-319-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313712958
Nhà thuốc Thăng Long-317-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313854628
Nhà Thuốc Thành Thuỷ-301-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0913344123
Nhà thuốc 295 B-295 B-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 01697273114
Nhà Thuốc-293-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313950022
Nhà Thuốc 291-291-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313853799
Nhà thuốc 289-289-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0976485956
Nhà thuốc 285-285-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313851207
Nha Thuoc so 5-1-Nhà Thương-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0904416098
Nha Thuuoc so 3-0-Viet Tiep-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0912759688
Nhà Thuốc 252-252-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313854643
Nhà Thuốc 204-204-Cát Dài-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313511135
Hòa Hán-110-Cát Cụt-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0912301444
Hiệu Thuốc Hải Phòng-160-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng 0913059333
Nha Thuoc Thuy Linh-84-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0913021475
Nha Thuoc Minh Tam-159-Hàng kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0904087086
Hiệu Thuốc Hải Phòng-213-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0983031505
Hiệu Thuốc Hải Phòng-181-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0313740512
Hiệu Thuốc Hải Phòng-145-Đình Đông-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 01236452383
Hiệu thuốc Hải Phòng-111-Đình Đông-Đình Đông-Đình Đông-Lê Chân-Hải Phòng 01698049186
Hiệu Thuốc Hải Phòng-10A/44-TT Xi Măng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313714709
Công Ty TNHH Việt Dũng-22-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313700987
Công Ty TNHH DP Hậu Vũ-261-Trần Nguyên Hãn-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313856404
Hiệu Thuốc Hải Phòng-50-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0902530323
Nhà Thuốc Trường Phúc-8-Nguyễn Công trứ-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 0313851078
Hiệu Thuốc Hải Phòng-83-Hàng Kênh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0904822898
Nga Chi-287 B-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-Hải An-Hải Phòng 0313882785
Hiệu Thuốc Hải Phòng-243-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng 0313835816
Nhà Thuốc-370-ton duc thang-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng 0934245666
Hiệu Thuốc Hải Phòng-5-Trang Quan-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng 0313913500
Nhà Thuốc 406-406-Tôn Đức Thắng-An Đông-An Đông-An Dương-Hải Phòng 0313857018
Hồng-734-Tôn Đức Thắng-An Đồng-An Đồng-An Dương-Hải Phòng 0916599699
Hùng-17-Tôn Đức Thắng-An Đồng-An Đồng-An Dương-Hải Phòng 0936886080
Trang-cai tat-An Đồng-0-0-An Dương-Hải Phòng 0943392248
Quay ThuocHoang My-cai tat-An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 0934457886
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-50-Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313501067
Nhà Thuốc 76-247-Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0316636397
Đại Lý Thuốc-Dương-Chợ Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 01646393629
Đại Lý Thuốc-Huyền-Chợ Tân Dương-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0904097066
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-12-Phố Mới-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313873698
Hiệu Thuốc Thuỷ Nguyên-1-Bạch Đằng-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng 0985197698
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-69A-Bạch Đằng-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313874179
Nhà Thuốc Phúc Vinh-99-Bạch Đằng-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313873389
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 6-chợ An Lư-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 01699426978
Quay thuoc Van Mai-0-chợ An Lư-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng 01645791981
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-xóm 6 -Thủy Sơn-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313642751
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 8 -Trịnh xá-Thiên Hương-Thiên Hương-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313776415
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-Q số 91-Thôn 5 -Kiền Bái-Kiền Bái-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0318841131
Nhà Thuốc Thu Hà-0-Ngã 4 trịnh Xá-Thiên Hương-Thiên Hương-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0947099065
QT Thái an-0-Ngã tư Trịnh xá-0-0-Thuỷ Nguyên-0 0974698248
Đại Lý Thuốc-Xóm chợ -Lam Động-0-0-Thủy Nguyên -Hải Phòng 01228202446
Nhà Thuốc Minh Anh-Thôn 5-Hoa Động-0-0-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng 0963698588
Nhà Thuốc Hương Liên-15-Bạch Đằng---Thủy Nguyên-Hải Phòng 01262326998
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên-thôn 12-Hoa Động-0-0-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0978663464
Thanh Lương-0-An Đồng-0-0-An Dương-Hải Phòng 01697112599
Quay Thuoc Anh Ngoc-cho Vinh Khe-An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01662366513
Quay Thuoc Minh Tam-Van Tra -An Đồng-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01695982868
Hiệu Thuốc Hải Phòng-tổ 2-Thị Trấn -An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01274177850
Hương Nam-22-Tổ 1, TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng 01275777644
Hiệu Thuốc Hải Phòng-25-TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng 0914483622
Quay Thuoc Hoang Tung-so 162-duong 208-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01635325166
Hiệu Thuốc Hải Phòng-tổ 2-Thị Trấn -An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 0313603189
Hiệu Thuốc Hải Phòng-101-TT An Dương-An Hải-An Hải-An Dương-Hải Phòng 01222568606
-cai tat-an đồng---An Dương-Hải PHòng 01627853588
--Chợ đặng cương---An Dương-Hải PHòng 0934611264
Quay Thuoc Yen Nhi -Minh Kha-Hong Thai-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01633399741
Nhà Thuốc Trang Thương-0-chợ Đặng Dương-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01698990339
Quay Thuoc Hung Huyen-xom moi-Hong Thai-An Dương-An Dương-An Dương-Hải Phòng 01658831586
Hiệu Thuốc Hải Phòng-85-Nguyễn Công Trứ-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313620766
Hiệu Thuốc Hải Phòng-96A-Nguyễn Văn Linh-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0934295910
Nhà Thuốc Sơn Tùng-30-Quán Nam-Lê Chân-Lê Chân-Hải Phòng-Hải Phòng 0936921028
Nhà Thuốc 431-431-Miếu 2 Xã-Hàng Kênh-Hàng Kênh-Lê Chân-Hải Phòng 01235629729
Hiệu Thuốc Hải Phòng-222-Miếu 2 Xã-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0312642693
Hiệu Thuốc Hải Phòng-240-Miếu 2 Xã-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313763422
Nhà Thuốc Nam Phương-khu 4-Thị Trấn-Tiên Lãng-Tiên Lãng-Tiên Lãng-Hải Phòng 0988441065
Hiệu Thuốc Hải Phòng-k2-TT Tiên Lãng-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 0934471799
Hiệu Thuốc Hải Phòng-56-Khu 7 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 01697324721
Hiệu Thuốc Hải Phòng-64-Khu 7 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 0983303891
Quầy thuốc Linh chi-0-Khu 2 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 01659243173
Hiệu Thuốc Hải Phòng-0-Khu 2 Thị Trấn-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 0313883822
Đại Lý Thuốc-Chị Ngọc-Chợ Đoàn lập-0-0-Tiên Lãng-Hải Phòng 01695503979
Đại Lý Thuốc-0-0-Xã Quang Phục-Xã Quang Phục-Tiên Lãng-Hải Phòng 01682687387
Nhà Thuốc Bảo Linh-1-Nhà Thương-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0904310316
Hiệu thuốc Hải Phòng (Thanh)-114-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313846902
Hiệu Thuốc Hải Phòng-2-Tô Hiệu-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313611075
Hiệu Thuốc Hải Phòng-152-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313852002
Hiệu Thuốc 42-42-Dư Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0903211085
Lương Tài-105-Chợ Hàng-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 01236962789
Hiêu Thuốc Hải Phòng-45-Chùa Hàng---Lê Chân-Hải Phòng 0904143269
Nhà Thuốc Quang Minh-32-Quán Nam-0-0-Lê Chân-Hải Phòng 0313636468
Nhà thuốc Cường Mai--chợ Tân Dương---Thủy Nguyên-Hải Phòng 01666867315
Nha thuốc Phú Vinh--phố Mới---Thủy Nguyên-Hải Phòng 0318840124
Nhà Thuốc Thanh Nghĩa--Trịnh xá---Thủy Nguyên-Hải Phòng 01216167329
Quầy thuốc Hoa Lệ--chợ An Lư---Thủy Nguyên-Hải Phòng 0988768462
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên--Thiên Hương-Thien hương-Thien hương-Thủy Nguyên-Hải Phồng  
Quâầy Thuốc Nam Phong--Mỹ Sơn-Ngũ Lão-Ngũ Lão-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0947640579
Đại Lý Thuốc Minh Dung--Hoàng Tôn-TT Minh Đức-TT Minh Đức-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313675344
Quây Thuốc Tân Dược-Q75-chợ Tổng-Lưu Kiếm-Lưu Kiếm-Thủy Nguyên-Hải Phòng 0313975383
Quầy Thuốc Tân Dược-Q 82-chọ Tổng-Lưu Kiếm-Lưu Kiếm-Thủy Nguyên-Hải Phòng 01286694598
Quầy Thuốc Thơ Hường--chợ Hòa Bình---Thủy Nguyên-Hải Phòng  
Công ty TNTM Hoàng Lê-63-Điện Biên Phủ---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313823853
Hiệu thuốc Hải Phòng-71-Điện Biên Phủ---Hồng Bàng-Hải Phòng 0904419589
Hiệu thuốc Hải Phòng-60-Hoàng Văn Thụ---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313210701
Nhà thuốc 32-32-Trần Quang Khải---Hồng Bàng-Hải Phòng 01668148468
Nhà thuốc 36-36-Trần Quang Khải---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313810285
Nhà thuốc Thiện-40-Trần Quang Khải---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313810065
Nhà thuốc Mai-48-Trần Quang Khải---Hồng Bàng -Hải Phòng 0313810815
Hiệu thuốc Hải Phòng-48-Quang Trung---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313839336
công ty TNHH dược phẩm Lan Xuyên-53-Quang Trung---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313839069
Hiệu thuốc Hải Phòng-97-Lý Thường Kiệt---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313975252
Nhà thuốc 141-141-Phan Bội Châu---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313530705
Hiệu thuốc Hải Phòng(ca 2)-48-Quang Trung---Hồng Bàng-Hải Phòng 0913347588
Hiệu thuốc Hải Phòng-2-Tôn Thất Thuyết---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313520468
Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Việt Tiến-2-Ký Con---Hồng Bàng -Hải Phòng 0313831422
Nhà thuốc 20-20-Phạm Hồng Thái ---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313831230
Nhà thuốc Hải Thành-189-Quang Trung---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313839853
Nhà thuốc 303A-295-Cát Dài---Lê Chân-Hải Phòng 0313951557
Nhà Thuốc 303-303-Cát Dài---Lê Chân-Hải Phòng 0933051704
Nhà Thuốc 307-307-Cát Dài---Lê Chân-Hải Phòng 0913575957
Hiệu thuốc Hải Phòng-36-Hạ Lý---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313820269
Hiệu thuôc Hải Phòng-14-Phạm Thú Thứ-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313650453
Nhà thuốc Thuỷ Tùng-2B-Bạch Đằng-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313533596
Hiệu thuốc Hải Phòng-quầy số 239-81-Bạch Đằng-Hạ Lý-Hạ Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313820009
Nhà thuốc Đức Thịnh--Bạch Đằng---Hồng Bàng -Hải Phòng 0912587229
Hiệu thuốc Hải Phòng số 21-47-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313525259
Nhà thuốc-100-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng -Hải Phòng 0943391688
Nhà thuốc 102-102-Hùng Duệ Vương-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313525774
Hiệu thuốc Hải Bình-26-Đào Đô-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313539972
Hiệu thuốc Hải Phòng-40-Nguyễn Hồng Quân-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313824855
Nhà thuốc Tùng Linh-1T36-Đình Hạ-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0904806372
Nhà thuốc Hải Phòng-quầy số 250-2-Nguyễn Hồng Quân-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313525777
Nhà thuốc 29-29-Nguyễn Hồng Quân-Thượng lý-Thượng lý-Hồng Bàng -Hải Phòng 0976640396
Hiệu thuốc hồng Hải Phòng số 251-110-Bạch Đằng-Thượng lý-Thượng lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313824717
Hiệu thuốc Hải Phòng-37-Hàm Nghi-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng 0973851128
Hiệu thuốc Hải Phòng-1C52-Trại Chuối-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng 0906151598
Hiệu thuốc Hải Phòng số 19-2C108-Trại Chuối-Trại Chuối-Trại Chuối-Hồng Bàng-Hải Phòng 0983138872
Hiệu thuốc Hải Phòng-976-Sở Dầu---Hồng Bàng-Hải Phòng 0934509232
Hiệu thuốc Hải Phòng--Sở Dầu-Sở Dầu-Sở Dầu-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313540956
Hiệu thuốc Hải Phòng-45-Sở Dầu---Hồng Bàng-Hải Phòng 0912233342
Hiệu thuốc Hải Phòng-25-Sở Dầu---Hồng Bàng-Hải Phòng 0313527190
Nhà thuốc 41-41-Sở Dầu---Hồng Bàng-Hải Phòng 0906259991
Nhà thuốc Hân Hiếu-211-Sở Dầu---Hồng Bàng-Hải Phòng 0976640396
Hiệu thuốc Hải Phòng-114-Đường 5 cũ-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng 0983229782
-39D-Khu 5-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng 0313534505
Nhà thuốc 28-28-Hải Triều-Quán Toan-Quán Toan-Hồng Bàng-Hải Phòng 0977135881
-84-Nguyễn Trung Thành-Hùng vương-Hùng vương-Hồng Bàng -Hải Phòng 0316615106
Nhà thuốc Thu Trang-53-Trương văn lực-Hùng Vương-Hùng Vương-Hồng Bàng-Hải Phòng 01687175275
công ty TNTM dược phẩm Vạn Xuân-150-Hùng Vương-Hùng Vương-Hùng Vương-Hồng Bàng-Hải Phòng 0915692363
Hiệu thuốc An Lão-633-An Tràng-Trường Sơn-Trường Sơn-An Lão-Hải Phòng 0987861480
Quầy thuốc 13-Ngã 3-An Tràng-An Tràng-An Tràng-An Lão-Hải Phòng 0313872132
Quầy thuốc Quang Thắng-421-Chợ Trường Sơn---An Lão-Hải Phòng 0936001344
Quầy thuốc Phương Linh-371-Thị trấn Trường sơn---An Lão-Hải Phòng 0313891631
Hiệu thuốc an Lão---Trường Sơn-Trường Sơn-An Lão-Hải Phòng 01652963969
Quầy thuốc số 12--Chợ Tân Dân-Tân Dân-Tân Dân-An Lão-Hải Phòng 0313672478
Quầy trung tâm-13-Trần Tất Văn---An Lão-Hải Phòng 0936983154
Hiệu thuốc An Lão-13-Trần Tất Văn---An Lão-Hải Phòng 0313872267
Hiệu thuốc An Lão-162-Nguyễn Văn Trỗi-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng 0313872773
Hiệu thuốc số 14--Quyết Thắng-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng 0313772235
Hiệu thuôc An Lão-196-Nguyễn Văn trỗi-Thị trấn An Lão-Thị trấn An Lão-An Lão-Hải Phòng 0977309975
Hiệu thuốc An Lão-200-Hoàng Xá---An Lão-Hải Phòng 01692588189
Hiệu thuốc An Lão--Ngô Quyền-Quốc Tuấn-Quốc Tuấn-An Lão-Hải Phòng 01682066819
Hiệu thuốc An Lão--Chợ Kênh-Chợ Kênh-Chợ Kênh-An Lão-Hải Phòng 0313572663
Hiệu thuốc an Lão,quầy 128--Chợ Kênh-Chợ Kênh-Chợ Kênh-An Lão-Hải Phòng 0313872619
Hiệu thuốc an Lão--Chợ Tân Viên-Tân viên-Tân viên-An Lão-Hải Phòng 0985270319
Hiệu thuôc An Lão---Tân Viên-Tân Viên-An Lão-Hải Phòng 0973309964
Hiệu thuốc An Lão--Chợ Thái-Mỹ Đức-Mỹ Đức-An Lão-Hải Phòng 0977302366
Hiệu thuốc số 31--Xã Thái Sơn-Xã Thái Sơn-Xã Thái Sơn-An Lão-Hải Phòng 0934235560
Quầy thuốc An Trang-chợ Cóc--Xã Mỹ Đức-Xã Mỹ Đức-An Lão-Hải Phòng 0915522638
Hiệu thuốc Kiến An-28-Trường Chinh---Kiến An-Hải Phòng 0978575761
Hiệu thuốc 106-106-trường chinh---Kiến An-Hải Phòng 01696912190
-140-Trường Chinh---Kiến An-Hải Phòng 01685326863
Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 341-4-Chợ Lãm Hà-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 0973286704
Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 70-47-Lãm Hà-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 0904722891
Nhà thuốc Hà linh-156-Trường Chinh---Kiến An-Hải Phòng 0904806372
Hiệu thuốc 34-34-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng 0313790388
Nhà thuốc 31-31-Nhi Đức-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 0936696695
Hiệu thuốc số 15-15-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng 0313545339
Nhà thuốc 22-22-Nhi Đức-Viện Nhi-Viện Nhi-Kiến An-Hải Phòng 0313877429
Hiệu thuốc 241-241-Trường Chinh---Kiến An-Hải Phòng 0983586672
Hiệu thuốc 73-73-Quán Trữ-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 01689036786
Nhà thuốc 340-340-Trường Chinh---Kiến An-Hải Phòng 0313878686
Nhà thuốc 342-342-Trường Chinh---Kiến An-Hải Phòng 0313877988
Hiệu thuốc Kiến An--Trường Chinh-Lãm Hà-Lãm Hà-Kiến An-Hải Phòng 0914974898
Hiệu thuốc 312-109-Đồng Hoà---Kiến An-Hải Phòng 0966772886
Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 308-53-Trần Thành Ngọ---Kiến An-Hải Phòng 0313790092
Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 305-214-Trần Thành Ngọ---Kiến An-Hải Phòng 0313790154
Nhà thuốc 258-258-Trần Thành Ngọ---Kiến An-Hải Phòng 0313876750
Nhà thuốc 340-340-Trần Thành Ngọ-Trần Thành Ngọ-Trần Thành Ngọ-Kiến An-Hải Phòng 0313548061
Hiệu thuốc Kiến An-82-Lê Quốc Uy---Kiến An-Hải Phòng 0904977826
Hiệu thuốc-Cổng Chợ-Chợ Bến Phà---Kiến An-Hải Phòng 0313878740
Hiệu thuốc Kiến An-quầy số 3-5-Hoàng Thiết Tâm---Kiến An-Hải Phòng 0948560982
Nhà thuốc Vũ Tôn-951-Trường Chinh---Kiến An-Hải Phòng 0312610305
-826-Trường Chinh---Kiến An-Hải Phòng 01659727670
Hiệu thuốc Kiến An-310-Lê Duẩn---Kiến An-Hải Phòng 01685109568
Hiệu thuốc Kiến An-113-Hoàng Quốc Việt---Kiến An-Hải Phòng 01693985536
Hiệu thuốc Kiến An-137-Hoàng Quốc Việt---Kiến An-Hải Phòng 0904224709
Hiệu thuốc Kiến An-84-khúc trì-Ngọc sơn-Ngọc sơn-Kiến An-Hải Phòng 0313549868
Hiệu thuốc -258-Phan Đăng Lưu---Kiến An-Hải Phòng 0313791384
Nhà thuốc 68-68-Trần Tất Văn---Kiến An-Hải Phòng 01236949659
Nhà thuốc 307-307-Chợ Kiến An---Kiến An-Hải Phòng 0973906297
Hiệu thuốc số 35-564-Trần Tất Văn---Kiến An-Hải Phòng 0313790820
Nhà thuốc kim dung-445-Trần Tất Văn---Kiến An-Hải Phòng 0313790676
Hiệu thuốc kiến an- Quầy số 319-568-Trần Tất Văn---Kiến An-Hải Phòng 0313691514
Hiệu thuốc 334-441-Trần Tất Văn---Kiến An-Hải Phòng 0313878142
Hiệu thuốc Kiến An-334-Cụm 7-Tràng Minh-Tràng Minh-Kiến An-Hải Phòng 0934292329
Quầy thuốc số 36-336-Cụm 3-Tràng Minh-Tràng Minh-Kiến An-Hải Phòng 0934270329
Quầy thuốc số 337-12-Nguyễn Lương Bằng---Kiến An-Hải Phòng 0914618533
-37-Nguyễn Lương Bằng---Kiến An-Hải Phòng 0904827762
Quầy thuốc số 31-31-Nguyễn Lương Bằng---Kiến An-Hải Phòng 0313878171
Hiệu thuốc Kiến An-359-Nguyễn Lương Bằng-Văn Đẩu-Văn Đẩu-Kiến An-Hải Phòng 0972978136
Hiệu thuốc Kiến An-Tổ 3-Đẩu sơn-Văn Đẩu-Văn Đẩu-Kiến An-Hải Phòng 01658506147
Hiệu thuốc Kiến An-1180-Trần Nhân Tông---Kiến An-Hải Phòng 0934351318
Hiệu thuốc Kiến An-1008-Trần Nhân Tông---Kiến An-Hải Phòng 0986701937
Hiệu thuốc Kiến An-853-Trần Nhân Tông---Kiến An-Hải Phòng 0982967359
Hiệu thuốc -527-Trần Nhân Tông---Kiến An-Hải Phòng 0972123357
Hiệu thuốc Kiến An-19-Trần Nhân Tông---Kiến An-Hải Phòng 0902060339
Hiệu thuốc Hồi--Thị Tứ-Nam Am-Nam Am-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01669668086
Hiệu thuốc Vĩnh Bảo-Đường 17a-Lạng Am-Xã Lý Học-Xã Lý Học-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0313928354
Đại lý thuốc tân dược-Đường 17a-Lạng Am-Xã Lý Học-Xã Lý Học-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01684541795
Hiệu thuốc Vĩnh Bảo---Liên Am-Liên Am-Vĩnh bảo-Hải Phòng 0972474268
---Cộng Hiền-Cộng Hiền-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0934518538
Hiệu thuốc Vĩnh Bảo--Thôn Đông-Xã Tam Đa-Xã Tam Đa-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01647007140
Hiệu thuốc Vĩnh Bảo-246-Tân Hoà-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0933279505
Đại lý thuốc tân dược-182-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0313885027
Nhà thuốc Nam Hoàng-192-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01683998807
Hiệu thuốc-140-Tân Hoà-Tân Hoà-Tân Hoà-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0972785268
Quầy thuốc tân dược-150-Tân Hoà-Thị trấn VB-Thị trấn VB-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0313985192
Hiệu thuốc tân dược-30-khu Phố 1/5-Thị trấn VB-Thị trấn VB-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01262316888
-205-Đông Thái-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0984975668
Quầy thuốc Thanh Hằng--Thị Tứ Chợ Cầu-Vĩnh An-Vĩnh An-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0936691864
Hiệu thuốc-chợ Hoà Bình--xã Hoà Bình-xã Hoà Bình-Tiên Lãng-Hải Phòng 01627131759
--cụm 2 -Đồng Hoà-Đồng Hoà-Kiến an-Hải Phòng 0978576542
Quầy thuốc Phương Hoàn-103-Đông Thái---Vĩnh Bảo-Hải Phòng 0975532455
Hiệu thuốc 234-234-Trần Tất Văn-Phù Liễn -Phù Liễn -Kiến an-Hải Phòng 01236956168
Quầy thuốc Ngọc Hậu---Xã Hùng Tiến-Xã Hùng Tiến-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01668956818
NT Tùng Linh-1T36-Đình Hạ-Thượng Lý-Thượng Lý-Hồng Bàng-Hải Phòng 0904806372
Quầy thuốc số 4-81-khu Phố 1/5-Thị trấn Vĩnh Bảo-Thị trấn Vĩnh Bảo-Vĩnh Bảo-Hải Phòng 01692621588
-243B-Lạch Tray---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313829176
Hiệu thuốc Hải Phòng-số 4-Điện Biên Phủ---Ngô Quyền-Hải Phòng 03686234
Hiệu thuốc Hải Phòng-2-Điện Biên Phủ---Ngô Quyền-Hải Phòng 0989313025
Công ty dược phẩm Hải Phòng-17-Lương Khánh Thiện---Ngô Quyền-Hải Phòng 0989092009
Hiệu thuốc Hải Phòng-14-Nguyễn Khuyến---Ngô Quyền-Hải Phòng 0902023099
Hậu Vũ-11-Lê Chân-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313630046
-123-Nguyễn Đức Cảnh-An Biên-An Biên-Lê Chân-Hải Phòng 0313700460
Hiệu thuốc Hải Phòng-114-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng 0313846902
Hiệu thuốc Hải Phòng-160-Cầu Đất-An Biên-An Biên-Ngô Quyền-Hải Phòng 0313847998
-14-Điện Biên Phủ-Điện Biên Phủ-Điện Biên Phủ-Ngô Quyền-Hải Phòng 03827327
-243A-Lạch Tray---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313731292
-322-Lạch Tray---Ngô Quyền-Hải Phòng 01672600316
-11-Nguyễn Bình---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313729903
-30-Nguyễn Bình---Ngô Quyền-Hải Phòng 0912831673
-199- lạch tray---ngô quyền-Hải Phòng 0904953843
-23-Nam pháp-lạch tray-lạch tray- ngô quyền-Hải Phòng 0976186035
-193-Văn cao---ngo quyền-Hải Phòng 0973184062
Hà phương-6-Ngô Gia Tự---Hải An-HảiPhòng 0904589168
Hiệu thuốc Hải Phòng 115-110-Ngô Gia Tự---Hải An-HảiPhòng 0983646893
Trung Minh-47-Trần văn lan---hải an-Hải Phòng 01687736439
-169-Cát Bi---Hải An-Hải Phòng 03829322
-15-Hào Khê---Hải An-Hải Phòng 093420217
-16-Lý Hồng Nhật---Hải An -Hải Phòng  
-131-Lý Hồng Nhật---Hải An -Hải Phòng 03977003
-133-Lý Hồng Nhật---Hải An -Hải Phòng 02611489
Hiệu thuốc Hải Phòng 29-214-Ngô Gia Tự---Hải An-HảiPhòng 090223657
Hiệu thuốc Hải Phòng 14-248-Ngô Gia Tự---Hải An-HảiPhòng 03829702
Nhà thuốc 23/10-379-Ngô Gia Tự---Hải An-HảiPhòng 03744735
Hiệu thuốc Hải Phòng 48-378-Ngô Gia Tự---Hải An-HảiPhòng 03728381
Hiệu thuốc Hải Phòng 370-448-Ngô Gia Tự---Hải An-HảiPhòng 0985812108
Ngô Vũ-646-Ngô Gia Tự-Đằng Lâm-Đằng Lâm-Hải An-HảiPhòng 03729428
Hiệu thuốc Hải Phòng 149-876-Ngô Gia Tự-Đằng Lâm-Đằng Lâm-Hải An-HảiPhòng 098792285
Hà Dương-92-Chợ Lũng---Hải An-Hải Phòng 0945367369
Hiệu thuốc Hải Phòng 46-10-Hạ Lũng-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng 03744248
Gia Huy-83-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng 0912971110
-28-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng 0972356426
Hiệu thuốc Hải Phòng 284-16-Lũng Bắc-Đằng Hải-Đằng Hải-Hải An-Hải Phòng 03769071
-41C -Hạ Đoạn---Hải An-Hải Phòng 0936924929
Hiệu thuốc Hải Phòng 269-32-Hạ Đoan 4-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 03741765
Hiệu thuốc Hải Phòng 610--Lũng Bắc-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 0912946939
-289b -Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 0914572572
hieu thuoc Hien-209-Cát Bi---Hải An -Hải Phòng 01288453916
Nha thuoc Huy Linh-273-Phủ Thượng Đoạn---Hải An -Hải Phòng 01672551432
Hieu thuoc Hai Phong-519-Ngô Gia Tự---Hải An -Hải Phòng 0906055844
491 Bình Kiều- Hải An-----Hải An -hải phòng 01233789055
NHAÀ THUỐC HÒA AN-513-CÁT BI---HẢI AN-Hải Phòng 0915323769
NHÀ THUỐC SỐ 1-55-ĐÔNG PHONG---HẢI AN-Hải Phòng 0983484862
-Chợ Hải Thành 1--Hải Thành-Hải Thành-Dương Kinh-Hải Phòng 03981614
Chị Sao-Chợ Đình Đoài--Vạn Sơn-Vạn Sơn-Đồ Sơn-Hải Phòng 0972353786
Hiệu thuốc Hải Phòng 276-Chợ Đình Đoài--Vạn Sơn-Vạn Sơn-Đồ Sơn-Hải Phòng 0916146139
Hiệu thuốc Hải Phòng Số 277-230 ( Ngã 3)-Lý Thánh Tông---Đồ Sơn-Hải Phòng 03865004
Hiệu thuốc Hải Phòng số 2-Số 2--Sơn Hải-Sơn Hải-Đồ Sơn-Hải Phòng 03861362
Nhà Thuốc 88-88-Lý Thánh Tông---Đồ Sơn-Hải Phòng 03862088
Quầy 280-69-Lý Thánh Tông---Đồ Sơn-Hải Phòng 0979287356
229 Ly Thanh Tong - do Son-229-Ly Thanh Tong---Đồ Sơn-Hải Phòng 0936615189
Chợ Đình Đoài-73----Đồ Sơn-Hải Phòng 01228204206
Quầy Chị Hương---Tân Thành-Tân Thành-Dương Kinh-Hải Phòng 0904065068
Hiệu thuốc Hải Phòng---Tân Thành-Tân Thành-Dương Kinh-Hải Phòng 0984363368
Hiệu thuốc Kiến Dương ( Ủy ban)---Hòa nghĩa-Hòa nghĩa-Dương Kinh-Hải Phòng 0924375813
Hiệu thuốc Kiến Dương 121---Hòa nghĩa-Hòa nghĩa-Dương Kinh-Hải Phòng 0904394328
Anh Bắc-Km1-Phạm Văn Đồng-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng 03880116
Hiệu thuốc Kiến Dương-Số 501-TDP 1-Hải Thành-Hải Thành-Dương Kinh-Hải Phòng 0906126996
Hiệu thuốc Kiến Dương -Số 9-Phú Hải-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng 0977441882
Hiệu thuốc Kiến Dương 363--Trà Khê-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng 0972882728
Hiệu thuốc Kiến Dương 292--Trà Khê-Anh Dũng -Anh Dũng -Dương Kinh-Hải Phòng 0904110871
Nhà thuốc Thịnh-Chợ Hương--Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng 0936947202
Hiệu thuốc Kiến Dương 290-Chợ Hương--Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng 0906292358
Hiệu thuốc Kiến Dương-Chợ Hương--Hưng Đạo-Hưng Đạo-Dương Kinh-Hải Phòng 03981393
Hiệu thuốc Kiến Dương 358-ngã 3 Đa Phúc--Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng 03981877
Hiệu thuốc Kiến Dương 356-ngã 3 Đa Phúc--Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng 08502114
--Ngã 3-Đa Phúc-Đa Phúc-Dương Kinh-Hải Phòng 0943317045
Hiệu thuốc hải phòng 274-1-Đồ Sơn----Hải Phòng 01636287669
-14C-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 03836693
Hiệu thuốc Hải Phòng-135-Đà Nẵng---Ngô Quyền-Hải Phòng 0914274661
-165-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 03761620
-202-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 0936830708
-5C22-Đà Nẵng-Cầu Tre-Cầu Tre-Ngô Quyền-Hải Phòng 03564910
7c13 ---Đà Nẵng-Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng 03751238
-1 /258-Đà Nẵng-Đà Nẵng-Đà Nẵng-Ngô Quyền-Hải Phòng 097221018
53567826
-268- Đà Nẵng-Cầu Tre-Cầu Tre-Ngô Quyền-Hải Phòng 03826492
-103A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 03752647
-107 a7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 03752617
-113A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 03825194
-118 A7-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 03751535
-35D-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 03752045
-Số2 -Chợ vạn mỹ-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 06543068
Hải Phòng 39-44 /282-Đà Nẵng-Lạc Viên-Lạc Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 03766789
-130-Phương Lưu-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 03765980
Linh Linh-167-Phương Lưu-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 03750999
Hiệu thuốc Hải Phòng 43-10-Phương lưu-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 03765336
Hải Phòng 47-482-Phủ Thượng Đoạn-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 03828844
Ht - 67 Phu Thuong Doan-67-Phu Thuong Doan-Đông Hải-Đông Hải-Hai An-Hải Phòng 0975375125
Hải Phòng 51-305-Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 03741283
-50-Thượng Đoạn Xá-Đông Hải-Đông Hải-Hải An-Hải Phòng 03978252
-39-doan xa-Ngô Quyền-Ngô Quyền-Ngô Quyền-Hải Phòng 0943406986
-16-vạn mỹ---Ngô Quyền-Hải Phòng 01673604666
-24b -Tầng 1 A6-Vạn Mỹ-Vạn Mỹ-Ngô Quyền-Hải Phòng 03751366
392-Lê Thánh Tông-Hải Phòng 03765054
quầy Số 41-101-Ngô Quyền---Ngô Quyền-Hải Phòng 03767004
NT BANG TAM--PHU THUONG DOAN---HAI AN-Hải Phòng 03600806
Duy Anh-231-Cầu Đen-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 0916507656
Hiệu thuốc Kiến Dương 100-19-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 01669620085
Hiệu thuốc Kiến Thụy---Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 0906181265
Quầy 63-63-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 0936541900
Quầy Cô Bọc-69-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 03812419
Hiệu thuốc Kiến Dương 112-64-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 03881641
Đạt Mơ-81-Thọ Xuân-Núi Đối-Núi Đối-Kiến Thụy-Hải Phòng 0974842359
Hiệu thuốc Kiến Dương 105--Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng 03881874
Hà Trinh--Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng 0983655546
Hiệu thuốc Kiến Dương 102--Cẩm Hoàn-Thanh Sơn-Thanh Sơn-Kiến Thụy-Hải Phòng 08881156
Hiệu thuốc Kiến Thụy---trà phương-trà phương-Kiến Thụy-Hải Phòng 0936983426
Tuân Thảo-Chợ Kiến Quốc----Kiến Thụy-Hải Phòng 0906026792
Hiệu thuốc Kiến Dương 98-Chợ Kiến Quốc----Kiến Thụy-Hải Phòng 01676195843
Hiệu thuốc Kiến Dương 117-Chợ mõ --Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng 03881528
Xuân Điển-Thôn 4--Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng 0939340769
Phương Nhung-Quán Bơ--Du Lễ-Du Lễ-Kiến Thụy-Hải Phòng 03981146
Song ngọc-Chợ Hòa Liễu--Thuận Thiên-Thuận Thiên-Kiến Thụy-Hải Phòng 0904983276
Kiến Dương--Vân Hòa-Hữu bằng-Hữu bằng-Kiến Thụy-Hải Phòng 01266157799
Quầy số 9--Sân Linh-Minh Tân-Minh Tân-Kiến Thụy-Hải Phòng 06259056
Hiệu thuốc Kiến Dương 101---Minh Tân-Minh Tân-Kiến Thụy-Hải Phòng 01229320320
Hiệu thuốc Kiến Dương 294--Đường 402-Hòa Nghĩa-Hòa Nghĩa-Kiến Thụy-Hải Phòng 0936302757
kiến dương 105-----kiến thụy-hải phòng 01695385700
Hiệu thuốc Tuân huyền--TRà Phương---Kiến Thụy-Hải Phòng 01676195843
HiỆU thuốc Tân dược--Tú sơn---Kiến Thụy-Hải Phòng 0916803666
HiỆU THUỐC NGUYỄN BẢO HÂN--CHỢ MÕ---KiẾN THỤY-Hải Phòng 01636661590
-68A-Kiều Sơn---Hải An-Hải Phòng 01204187569
-8-Nguyễn Bình---Ngô Quyền-Hải Phòng 03735966
-21-Nguyễn Bình---Ngô Quyền-Hải Phòng 03736756
-118-An Đà---Ngô Quyền-Hải Phòng 03730215
-131-An Đà---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313731688
-155-An Đà---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313372268
-53-Chợ Đông Khê---Ngô Quyền-Hải Phòng 01276816668
-65-Chợ Đông Khê-Gia Viên-Gia Viên-Ngô Quyền-Hải Phòng 01282141178
-273 A-Đông Khê---Ngô Quyền-Hải Phòng 1228359882
-82-An Đà---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313853336
-33-Đông Khê---Ngô Quyền-Hải Phòng 01228355521
-129-Phố Cấm---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313655316
-100-Phố Cấm---Ngô Quyền-Hải Phòng 06536232
-38-Phố Cấm---Ngô Quyền-Hải Phòng 03665664
-25-Lê Lợi---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313826389
-23-Lê Lợi---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313836264
-82-Lê Lai---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313650453
-85-Lê Lai---Ngô Quyền-Hải Phòng 0945720933
-336-Lê Lai---Ngô Quyền-Hải Phòng 0946935466
-28-Nguyễn Trãi---Ngô Quyền-Hải Phòng 0313826813
NHÀ THUỐC ĐỊNH NỀN-16A4-ĐÀ NẴNG---NGÔ QUYỀN-Hải Phòng 0976515755
HIỆU THUỐC KIẾN DƯƠNG-KHU 1-Chợ Hải Thành---Dương Kinh-Hải Phòng 0963266769
Quầy thuốc Đức Đồng--Thanh Sơn---Kiến thụy-Hải Phòng 0989254066
-133-Lũng Đông---Hải An-Hải Phòng 01253158611
-85-Lê Lai---Ngô Quyền-Hải Phòng 0316576773
Quầy Thuốc Lan Trường,17A Lạng Am, Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải PhòngLý Học0916620509
Quầy Thuốc Khánh Chi,Quốc Lộ 17, Liên Am, Vĩnh Bảo, Hải PhòngLiên Am0972474268
Quầy Thuốc Tuấn Linh,Chợ Cộng Hiền, Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hải PhòngCộng Hiền0934518538
Quầy Thuốc Minh Châu,246 Tân Hòa, TT Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải PhòngTT Vĩnh Bảo0933279505
QT Hải Yến,182 Tân Hòa, TT Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải PhòngTT Vĩnh Bảo0313885027
Nhà Thuốc Nam Hoàng,192 Tân Hòa, TT Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải PhòngTT Vĩnh Bảo01683998807
Quầy Thuốc Tâm An,Hu Trì Cụm 7, Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải PhòngVinh Quang01684988636
Hiệu Thuốc Vĩnh Bảo Số 7,Khu Trung Tâm Đồng Minh, Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải PhòngĐồng Minh0969965688
Quầy Thuốc Cô Hồi,Thị Tứ, Nam Am, Vĩnh Bảo, Hải PhòngNam Am01669668086
QT Tân Thành,Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh Bảo, Hải PhòngTam Đa01679346077
QT 212,Số 212, Khu Phố 3/2, TT. Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải PhòngTT. Vĩnh Bảo0971119825
QT Minh Thu,Số 80 Đông Thái, TT. Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải PhòngTT. Vĩnh Bảo01634652171
QT Bảo Minh,Cụm dân cư xóm Mới, Vĩnh Long, Vĩnh Bảo, Hải PhòngVĩnh Long0989326179
Hiệu thuốc Thủy Nguyên Số 1,Số 01 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải PhòngTT Núi Đèo02253874373
Hiệu Thuốc Thủy Nguyên quầy số 91,Xóm 5, Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải PhòngKiền Bái0318841131
Quầy Thuốc Thái An,Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải PhòngThiên Hương0974698248
Quầy Thuốc Bích Phương,thôn 6, Mỹ Đồng, Thủy Nguyên, Hải PhòngMỹ Đồng0982776199
Quầy Thuốc Hà Thu,Thanh Lãng, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải PhòngQuảng Thanh0914477368
Nhà Thuốc Phú Vinh 2,Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải PhòngTân Dương0318840124
Quầy Thuốc My Châu,Trịnh Xá, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải PhòngThiên Hương0988385052
Hiệu Thuốc Thuỷ Nguyên quầy số 82,Chợ Tổng, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải PhòngLưu Kiếm01286694598
Hiệu Thuốc Thuỷ Nguyên quầy số 87,Chợ Tổng, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải PhòngLưu Kiếm0902025983
Quầy thuốc Hương Liên,15 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải PhòngTT Núi Đèo0936652833
Nhà Thuốc Minh Nguyệt,Chợ Phả Lễ, Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải PhòngPhả Lễ0313969155
Hiệu Thuốc  Thủy Nguyên quầy số 83,Thiên Hương, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải PhòngThiên Hương0948232915
NT Kim Oanh,Lập Lễ, Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải PhòngLập Lễ01229394559
Quầy Thuốc Cường Mai,Chợ Tân Dương, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải PhòngTân Dương01666867315
Hiệu Thuốc Hải Phòng quầy số 36,Tân Dương, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải PhòngTân Dương01696973690
Quầy Thuốc Lê Nga,xóm 6, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải PhòngThủy Sơn0313642751
Quầy thuốc Tuấn Sen,Chợ Chùa, Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải PhòngThủy Triều01642984858
Quầy thuốc Tuấn Thảo,Thanh Lãng, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải PhòngQuảng Thanh0936986466
Quầy Thuốc Vân Mai, Chợ An Lư, An Lư, Thủy Nguyên, Hải PhòngAn Lư01645791981
NT Tâm An,243B - Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải PhòngĐằng Giang02253829176
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 176,2 - Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải PhòngMáy Tơ0989313025
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 179,114 - Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải PhòngCầu Đất0934624956
Hiệu thuốc Hải phòng quầy số 36,14 Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải PhòngMáy Tơ02253827327
Nhà thuốc Trung Đức,3/134 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải PhòngĐằng Giang0963009781
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 189,261 Lạch Tray, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải PhòngLạch Tray0978724309
Nhà Thuốc Bảo Linh,81 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải PhòngĐằng Giang0904310316
Nhà thuốc Vân Anh,14C Đà Nẵng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải PhòngMáy Tơ02253836693
Công ty TNHH Vạn Mỹ,5C222 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải PhòngCầu Tre02253564910
Nhà thuốc thùy Linh,107A7 Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải PhòngVạn Mỹ02253752617
Nhà thuốc Thái Hằng,118A7 Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải PhòngVạn Mỹ0912808921
Nhà thuốc Thùy Hương,35D Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải PhòngVạn Mỹ02253752045
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 180,130 Phương Lưu, Đông Hải, Ngô Quyền, Hải PhòngĐông Hải02253765980
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 43,10 Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải, Ngô Quyền, Hải PhòngĐông Hải01288361441
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 51,305 Đoạn Xá, Đông Hải, Ngô Quyền, Hải PhòngĐông Hải02253741283
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 41,101 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải PhòngVạn Mỹ0916588505
Nhà thuốc tốt và sức khỏe,9D24 Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải PhòngĐổng Quốc Bình0904433140
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 92,33 Đông Khê, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải PhòngĐông Khê01228355521
Nhà thuốc Kim Thoa,23 lê lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải PhòngMáy Tơ0972966746
NT Đức Tân,80G Lê lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải PhòngLạc Viên02253650453
Nhà thuốc 40P,40P An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải PhòngĐằng Giang0912413874
Nhà thuốc Hiếu Hương,73 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải PhòngGia Viên0936913683
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 25,2 - chợ Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải PhòngVạn Mỹ01242351540
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 193,131 An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải PhòngĐằng Giang0943636788
Nhà thuốc Anh Vũ,14 - Nguyễn Khuyến, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải PhòngCầu Đất0902923099
NT Hương Lê,185 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải PhòngLạc Viên02253950699
NT Đức Tân,82 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải PhòngLạc Viên02253650453
Nhà thuốc Hương Giang,113A7 Vạn Mỹ, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải PhòngVạn Mỹ0907568079
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 176,4 - Điện Biên Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải PhòngMáy Tơ0902201863
Nhà thuốc tư nhân,Mặt bằng lô 3, ngõ 258 Đà Nẵng, , Ngô Quyền, Hải Phòng 0985103545
NT Minh Toàn,B1, Ngõ 258 Đà Nẵng, Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải PhòngLạc Viên0904834367
NT Phương Anh,18/258 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải PhòngCầu Tre01673035434
NT Mỹ Anh,546 Lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải PhòngĐông Khê0936793094
NT số 03 Nguyễn Bình ,Số 3 Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải PhòngĐổng Quốc Bình0966601607
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 183, 195 Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải, Ngô Quyền, Hải PhòngĐông Hải02253978252
Nhà Thuốc 303A,295 Cát Dài, Cát Dài, Lê Chân, Hải PhòngCát Dài0313630498
Nhà Thuốc 303,303 Cát Dài, Cát Dài, Lê Chân, Hải PhòngCát Dài0933051704
Nhà Thuốc 307,307 Cát Dài, Cát Dài, Lê Chân, Hải PhòngCát Dài0913575957
Hiệu Thuốc Hải Phòng số 102,28 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải PhòngAn Dương0936776512
Hiệu thuôc Hải Phòng quầy số 8,250 Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải PhòngTrần Nguyên Hãn0313717777
Nhà Thuốc 213,213 Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải PhòngTrần Nguyên Hãn0988064943
NT Minh Oanh,104 Lam Sơn, Lam Sơn, Lê Chân, Hải PhòngLam Sơn0983599451
Nhà thuốc 501,501 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải PhòngVĩnh Niệm0979522766
Nhà Thuốc Thành Thủy,301 Cát Dài, Cát Dài, Lê Chân, Hải PhòngCát Dài0913344123
Nhà Thuốc 291,219 Cát Dài, Cát Dài, Lê Chân, Hải PhòngCát Dài0313853799
Nhà Thuốc 285,285 Cát Dài, Cát Dài, Lê Chân, Hải PhòngCát Dài0313851207
Công Ty TNHH Việt Dũng,22 Trần Nguyên Hãn, Cát Dài, Lê Chân, Hải PhòngCát Dài0313700987
Nhà Thuốc Hương Giang,50 Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải PhòngDư Hàng0902530323
Hiệu Thuốc Hải Phòng số 243,222 Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải PhòngDư Hàng01698289488
Nhà Thuốc Minh Tâm,159 Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngHàng Kênh0904087086
Nhà Thuốc 181,181 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải PhòngĐông Hải0313854127
Hiệu Thuốc Hải Phòng số 81,96A Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngDư Hàng Kênh0934295910
Nhà Thuốc Phương Uyên,378 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngDư Hàng Kênh0988643331
QT Khánh Phương,80 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải PhòngVĩnh Niệm0979285361
Nhà Thuốc Thành Đông,145 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải PhòngĐông Hải01236452383
Nhà Thuốc Lâm Oanh,Phạm Huy Thông, Lam Sơn, Lê Chân, Hải PhòngLam Sơn0936018776
NT 210,210 Chợ Hàng Cũ, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngDư Hàng Kênh0983031505
NT Dũng Hương,431 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngDư Hàng Kênh01235629729
NT Bảo Nam,Số 116 Đình Đông, , Lê Chân, Hải Phòng 02253610475
NT Hoa Khuê,355 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải PhòngAn Biên0904434718
Hiệu Thuốc Hải Phòng số 103, 83 Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngHàng Kênh0904822898
Nhà Thuốc 351, 351 Cát Dài, Cát Dài, Lê Chân, Hải PhòngCát Dài0313733389
NT Bảo Vy, 299 Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải PhòngDư Hàng Kênh0912549368
Công ty TNHH Dược Phẩm Hậu Vũ,9 - Lê Chân, An Biên, Lê Chân, Hải PhòngAn Biên02253510955
Công ty TNHH Dược Phẩm Hương Linh,123 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải PhòngCát Dài02253950080
Nhà thuốc Cô Sinh,Nãi Sơn, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải PhòngTú Sơn02253560198
QT63,63 Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải PhòngNúi Đối0964543586
Hiệu thuốc Kiến ThuỵQuầy số 39,70 Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải PhòngNúi Đối02253881641
Hiệu thuốc Tuấn Thảo,chợ Kiến Quốc, Du Lễ, Kiến Thụy, Hải PhòngDu Lễ0906026792
Quầy thuốc Dương Hiền,Xuân Úc, Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải PhòngThuận Thiên0973715582
Quầy thuốc Quỳnh Dương,Sâm Linh, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải PhòngMinh Tân01219234222
Cty TNHH Dược phẩm Hoa Lâm VN,211 Cầu Đen, Kiến Thụy, Kiến Thụy, Hải PhòngKiến Thụy0312664229
QT Đoàn Trang,Đoàn Kết, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải PhòngMinh Tân01647443115
Hiệu thuốc Tuệ Lâm, Thôn Sâm Linh, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải PhòngMinh Tân0936070488
Hiệu Thuốc Kiến An Số 68,137 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải PhòngNgọc Sơn0912587229
Hiệu Thuốc Kiến An Số 307,Số 19 Chợ Kiến An, Phù Liễn, Kiến An, Hải PhòngPhù Liễn0973906297
Hiệu Thuốc Kiến An Số 16,37 Nguyễn Lương Bằng, Phù Liễn, Kiến An, Hải PhòngPhù Liễn0964242508
Nhà Thuốc 1008,1008 Trần Nhân Tông, Văn Đẩu, Kiến An, Hải PhòngVăn Đẩu0986701937
Hiệu Thuốc Kiến An Số 11,106 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải PhòngLãm Hà01696912190
Hiệu Thuốc Kiến An Số 70,47 Lãm Hà, Lãm Hà, Kiến An, Hải PhòngLãm Hà0947892899
Hiệu Thuốc Kiến An Số 34,21 Viện Nhi, Lãm Hà, Kiến An, Hải PhòngLãm Hà0313877429
Hiệu Thuốc Kiến An Số 401,113 Quán Trữ, Lãm Hà, Kiến An, Hải PhòngLãm Hà01689036786
Hiệu Thuốc Kiến An Số 308,53, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải PhòngTrần Thành Ngọ0313790092
Nhà Thuốc 258,258, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải PhòngTrần Thành Ngọ0945573227
Hiệu Thuốc Kiến An Số 3,5 Hoàng Thiết Tâm, Nam Sơn, Kiến An, Hải PhòngNam Sơn0948560982
NT Minh Trí,SN2 tổ 6 đường Máy Xay, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải PhòngTrần Thành Ngọ0975563268
Hiệu Thuốc Kiến An Số 156,156 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải PhòngLãm Hà0902004796
HT Kiến An-QT số 314,Khu 5-Kha Lâm, Lam Sơn, Kiến An, Hải PhòngLam Sơn01667105769
NT Hoàn Hảo,194, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải PhòngTrần Thành Ngọ0912633486
HT Kiến An,Số 359 Nguyễn Lương Bằng, Văn Đẩu, Kiến An, Hải PhòngVăn Đẩu0972978136
Hiệu Thuốc Kiến An Số 340, 340 Trần Thành Ngọ, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải PhòngTrần Thành Ngọ0313548061
Hiệu Thuốc Hải Phòng Số 311, 241 Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải PhòngLãm Hà0989563638
Nhà Thuốc Mai,48A Trần Quang Khải, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải PhòngHoàng Văn Thụ0313810815
Nhà Thuốc 141,141 Phan Bội Châu, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải PhòngPhan Bội Châu0313530705
Công Ty Tnhhtm Và Dược Phẩm Hải Thành,189 Quang Trung, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải PhòngQuang Trung0313838682
Nhà Thuốc Thủy Tùng,2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải PhòngHạ Lý0313533596
Nhà Thuốc Phúc Thành,100 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải PhòngThượng Lý0936668539
Nhà Thuốc 102,102 Hùng Duệ Vương, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải PhòngThượng Lý0313525774
Nhà Thuốc Hải Bình,26 Đào Đô, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải PhòngThượng Lý0313539972
Nhà Thuốc Tùng Linh,1T36 Đình Hạ, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải PhòngThượng Lý0904806372
Hiệu Thuốc Hải Phòng Số 19,2C108 Trại Chuối, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải PhòngTrại Chuối0983138872
Nhà Thuốc Sâm,956 Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải PhòngSở Dầu0313540956
NT Hương Giang,114 Đường 5 Cũ, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải PhòngQuán Toan0963112968
Hiệu Thuốc Hải Phòng Số 22,39B Khu 5, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải PhòngQuán Toan0313534505
Nhà Thuốc 28,28 Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải PhòngQuán Toan0977135881
Hiệu Thuốc Hải Phòng Số 106,151 Nguyễn Trung Thành, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải PhòngHùng Vương0982155690
NT Trang Linh,Số 7 lô 2, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải PhòngSở Dầu0936677068
Hiệu Thuốc Hải Phòng Số 99,11 Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải PhòngThượng Lý0313525777
Nhà Thuốc Hân Hiếu,20A Nguyễn Hồng Quân, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải PhòngThượng Lý0976640396
NT Quỳnh Nga,131 Nguyễn Trung Thành, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải PhòngHùng Vương01222302782
NT Hà Thành- Cty CP Dược Phẩm Hải Phòng, 36 Hạ Lý, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải PhòngHạ Lý0904523262
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 62,169 Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải PhòngCát Bi0934572241
Nhà thuốc Ngô Vũ,646 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải PhòngĐằng Lâm02253729428
Hiệu thuốc Hà Dương,92 Chợ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải PhòngĐằng Hải0945367369
Nhà thuốc Hiền,68 Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải PhòngCát Bi01634942166
Nhà thuốc số 1,55 Đông Phong, Nam Hải, Hải An, Hải PhòngNam Hải0983484862
Nhà thuốc Tuệ Minh,55A Hàng Tổng, Nam Hải, Hải An, Hải PhòngNam Hải0936228979
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 73,khu 2 Lũng Đông, Đằng Hải, Hải An, Hải PhòngĐằng Hải0936779396
NT 521,521 Cát Bi,, Thành Tô, Hải An, Hải PhòngThành Tô0902030268
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 370,448 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải PhòngĐằng Lâm0985812108
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 46,khu 10 Hạ Lũng, Đằng Hải, Hải An, Hải PhòngĐằng Hải02253744248
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 159,Đông Hưng, Đông Hải 2, Hải An, Hải PhòngĐông Hải 20965233759
Nhà thuốc 23/10,379 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải PhòngĐằng Lâm0983553856
NT Vân Phương,1393, Ngô Gia Tự, Hải An, Hải PhòngNgô Gia Tự0974863658
NT Thùy Dương,876 Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, Hải An, Hải PhòngĐằng Lâm0943715279
HTHP QT 199,169 Lý Hồng Nhật, Cát Bi, Hải An, Hải PhòngCát Bi02253615972
NT Nguyễn Minh, 148B Đông Phong, Nam Hải, Hải An, Hải PhòngNam Hải01652641445
Hiệu thuốc Đồng Mai,1779 Phạm Văn Đồng, Tân Thành, Dương Kinh, Hải PhòngTân Thành0904065068
Hiệu thuốc Kiến Dương quầy số 359,45 - Chợ Hương, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải PhòngHưng Đạo02253981393
Hiệu thuốc Kiến Dương quầy số 356,831 Mạc Đăng Doanh, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải PhòngĐa Phúc02253502114
Nhà thuốc Hải Quyên,472 - Đông Lãm, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải PhòngĐa Phúc0901581587
Hiệu thuốc  Kiến Dương,02 Tân Tiến, Tân Thành, Dương Kinh, Hải PhòngTân Thành0984363368
NT Xuân Khoa,672 Mạc Đăng Doanh, Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải PhòngHưng Đạo01253205248
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 142,2 Sơn Hải, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải PhòngVạn Sơn01678485104
Hiệu thuốc Hải phòng quầy số 155,276 Chợ Đình Đoài, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải PhòngVạn Sơn0916146139
Quầy thuốc Tuệ San,Số nhà 141, đường 1/4, , TT Cát Bà, Cát Hải, Hải PhòngTT Cát Bà0989807996
QT Minh Tâm,Hà Sen, Hà Sen, Cát Bà, Hải PhòngHà Sen01693995981
Quầy Thuốc Phương Linh,371, TT Trường Sơn, An Lão, Hải PhòngTT Trường Sơn01666867281
Hiệu Thuốc An Lão Quầy Số 29,Ngã 4 Tân Dân, Tân Dân, An Lão, Hải PhòngTân Dân0313672478
Nhà Thuốc 196,196 Nguyễn Văn Trỗi, TT An Lão, An Lão, Hải PhòngTT An Lão0977309975
Hiệu Thuốc An Lão Số 19,Chợ Thái, Mỹ Đức, An Lão, Hải PhòngMỹ Đức0977302366
Quầy Thuốc Bích Quang,Thôn Minh Khai, Mỹ Đức, An Lão, Hải PhòngMỹ Đức0976369426
Quầy Thuốc Cao Anh,Quán Rẽ, Mỹ Đức, An Lão, Hải PhòngMỹ Đức0979259359
Hiệu Thuốc An Lão Số 37,Quán Bế, An Thái, An Lão, Hải PhòngAn Thái0948182655
HT An Lão,Chợ Kênh, Quang Trung, An Lão, Hải PhòngQuang Trung01662954771
QT Khánh Linh,256 Văn Tràng 1, TT Trường Sơn, An Lão, Hải PhòngTT Trường Sơn0986157567
Nhà Thuốc Quý Hương,162 Nguyễn Văn Trỗi, TT An Lão, An Lão, Hải PhòngTT An Lão01678261970
Hiệu Thuốc An Lão Số 6,Cổng Nhà Máy Nước Cầu Nguyệt, Thái Sơn, An Lão, Hải PhòngThái Sơn01682280632
HT 43,Mỹ Đức, Mỹ Đức, An Lão, Hải PhòngMỹ Đức0986493880
Hiệu Thuốc An Lão Quầy Số 15,Chợ Kênh, Quang Trung, An Lão, Hải PhòngQuang Trung0313572663
QT Quang Thắng,421 Văn Tràng 1, TT Trường Sơn, An Lão, Hải PhòngTT Trường Sơn0936001344
Dịch Vụ Y Tế,Chợ Bứa, Phủ Niệm, Thái Sơn, An Lão, Hải PhòngThái Sơn0972618782
QTTN,Tiên Hội, An Tiến, An Lão, Hải PhòngAn Tiến0934420886
QT Phương Duyên,280, Ngô Quyền, An Lão, Hải PhòngNgô Quyền0947591699
QT Thành Duyên, Phủ Niệm, Thái Sơn, An Lão, Hải PhòngThái Sơn01688080437
Quầy Thuốc Hoàng My,Cái Tắt, An Đồng, An Dương, Hải PhòngAn Đồng0934457886
Quầy Thuốc Nga Chi,287 Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải PhòngAn Đồng0313882785
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 52,243 Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải PhòngAn Đồng0313835816
Nhà Thuốc 406,406 Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, Hải PhòngAn Đồng0313857018
Quầy Thuốc Nam Sơn,Xóm 2, Nam Sơn, An Dương, Hải PhòngNam Sơn0949060400
Nhà Thuốc Hùng Thắm,Cách Hạ, Nam Sơn, An Dương, Hải PhòngNam Sơn01678318898
QT Phương Anh,Số 6 đường 208, An Đồng, An Dương, Hải PhòngAn Đồng02253770936
QT Đỗ Chiệu,Thôn Bạch Mai, Đồng Thái, An Dương, Hải PhòngĐồng Thái01682668269
QT Minh Châu,Thôn Cách Hạ, Nam Sơn, An Dương, Hải PhòngNam Sơn0965661028
Hiệu thuốc Hải Phòng quầy số 135, 10A/44 Tập Thể Xi Măng, Lam Sơn, An Dương, Hải PhòngLam Sơn0313714709
Quầy Thuốc Hoàng Tùng, Tổ 3, TT An Dương, An Dương, Hải PhòngTT An Dương01635325166
HTHP Số 144, Số 5K Tràng Quan, An Đồng, An Dương, Hải PhòngAn Đồng0945609896

 

→ Quay lại trang điểm bán

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng