Trà Vinh

NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈĐIỆN THOẠI
 Nhà Thuốc Bảo Thọ Đường  04  Hùng Vương, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943854196
 Nhà Thuốc Phúc Thọ Xuân 34  Hùng Vương, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943853143
 Nhà Thuốc Huệ Quần 1 119 Lê Lợi, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943858838
 Nhà Thuốc Nam Cường 17  Võ Thị Sáu, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943856240
 Nhà Thuốc Đức Thành 107  Lý Thường Kiệt, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943852486
 Nhà Thuốc Hồng Đào 42C Kho Dầu, Phường    5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02946299957
 Nhà Thuốc Châu An 283 Ấp Sa Bình, Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 0168384242
 Nhà Thuốc Bích Ngọc 2 75 Nguyễn Thiện Thành, Phường    5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 01627993400
 Nhà Thuốc Hồng Phước 322 QL 60, Phường    8, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 01266864977
 Nhà Thuốc Phong Phú 92 Nguyễn Thiện Thành, Phường    5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 0989210999
 Nhà Thuốc Huyền Trang Sơn Thông, Phường    9, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 0924558839
 Nhà Thuốc Tâm An 18 Phạm Ngủ Lão, Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 01677670999
 Nhà Thuốc Tòng Thọ 99, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943852351
 Nhà Thuốc Từ Hảo 52, Phường    2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943862087
 Nhà Thuốc Thanh Thảo 0, Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 01684043344
 Nhà Thuốc Hải Âu Võ Thị Sáu, Phường    6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943753942
 Nhà Thuốc Lê Vy 38 Điện Biên Phủ, Phường    2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943867007
 Nhà Thuốc Bích Ngọc 3 Phạm Ngũ Lão, Phường    1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02946277256
 Nhà Thuốc Nhân Ái 136, đồng khởi nối dài, khóm 1,, 9, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 0919363654
 Nhà thuốc Duy Nguyên 230 đường Nguyễn Thị Minh Khai Khóm 6, 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 0907462946
 Quầy Thuốc Hồng Phước Chợ Phường 6, Đường Nguyễn Đáng, Phường    6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 01266864977
 Nhà Thuốc Phúc Thọ Xuân 34  Hùng Vương, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943853143
 Nhà Thuốc Huệ Quần 1 119 Lê Lợi, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943858838
 Nhà Thuốc Nam Cường 17  Võ Thị Sáu, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943856240
 Nhà Thuốc Đức Thành 107  Lý Thường Kiệt, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943852486
 Nhà Thuốc Châu An 283 Ấp Sa Bình, Long Đức, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 0168384242
 Nhà Thuốc Bích Ngọc 2 75 Nguyễn Thiện Thành, Phường    5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 01627993400
 Nhà Thuốc Hồng Phước 322 QL 60, Phường    8, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 01266864977
 Nhà Thuốc Phong Phú 92 Nguyễn Thiện Thành, Phường    5, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 0989210999
 Nhà Thuốc Hữu Nghĩa 129 Phan Đình Phùng, Phường   6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943680468
 Nhà Thuốc Huyền Trang Sơn Thông, Phường    9, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 0924558839
 Nhà Thuốc Tòng Thọ 99, Phường    3, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943852351
 Nhà Thuốc Từ Hảo 52, Phường    2, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943862087
 Nhà Thuốc Hải Âu Võ Thị Sáu, Phường    6, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 02943753942
 Nhà thuốc Duy Nguyên 230 đường Nguyễn Thị Minh Khai Khóm 6, 7, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 0907462946
 Nhà Thuốc Thành Cao 128 QL 53, Khóm 3, Châu Thành, Trà Vinh 02943892419
 Nhà Thuốc Hữu Dũng 243 QL 53, Khóm 3, Châu Thành, Trà Vinh 02943872186
 Nhà Thuốc Ngọc Điệp Ấp phú khánh, Song lộc, Châu Thành, Trà Vinh 0939321888
 Quầy Thuốc Bảo Ý 23B, Ấp Đầu Bờ, Xã Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh 01639333610
 Quầy Thuốc Ngọc Anh Ấp Qui Nông, Xã Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh 0968904804
 Quầy Thuốc Thu Thủy Ấp Hương Phụ C, Xã Đa Lộc, Châu Thành, Trà Vinh 01269846919
 Nhà Thuốc Thu Tiền 2 Ấp Chợ Hòa Thuận, Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh 0919253636
 Nhà Thuốc Minh Thơ   Phú Lân, Song Lộc, Châu Thành, Trà Vinh 0919253636
 Nhà Thuốc Thành Cao 128 QL 53, Khóm 3, Châu Thành, Trà Vinh 02943892419
 Nhà Thuốc Hữu Dũng 243 QL 53, Khóm 3, Châu Thành, Trà Vinh 02943872186
 Quầy Thuốc Ngọc Anh Ấp Qui Nông, Xã Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh 0968904804
 Nhà Thuốc Huỳnh Lê Khóm 6, Thị Trấn. Càng Long, Càng Long, Trà Vinh 0949312455
 Nhà Thuốc Phúc Trang Ấp 7 A, An Trường, Càng Long, Trà Vinh 0907884123
 Nhà Thuốc Phước Tế  Đường Khóm 1, Thị Trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh 02943883572
 Nhà Thuốc Tấn Hảo K1, Thị Trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh 1686438738
 Nhà Thuốc Bình An Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh 0974429420
 Nhà Thuốc Anh Hiệp   Ấp Chợ, Phường  hương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh 0294880082
 Nhà Thuốc Đô Nguyệt Chợ Mỹ Cẩm, Mỹ Cẩm, Càng Long, Trà Vinh 0918702825
 Nhà Thuốc Hồng Nhung Ấp chợ, Tân An, Càng Long, Trà Vinh 0939121005
 Quầy Thuốc Đỗ Lên Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 01642155293
 Quầy thuốc Ngân Kha Ấp 3, An Trường, Càng Long, Trà Vinh 0965696009
 Quầy Thuốc Tuệ Vân Ấp An Đình Giồng, Xã Tân Bình, Càng Long, Trà Vinh 0939048181
 PCT YHCT An Toàn Đường Ấp Tân Tiến , Xã Tân An, Càng Long, Trà Vinh 0979027827
 Nhà Thuốc Minh Duyên Dừa Đỏ 1, Nhị Long, Càng Long, Trà Vinh 01679395618
 Nhà Thuốc Phúc Trang Ấp 7 A, An Trường, Càng Long, Trà Vinh 0907884123
 Nhà Thuốc Phước Tế  Đường Khóm 1, Thị Trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh 02943883572
 Nhà Thuốc Bình An Khóm 6, Thị Trấn Càng Long, Càng Long, Trà Vinh 0974429420
 Nhà Thuốc Mỹ Diện Ấp Cây Cách, Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh 0978345557
 Nhà Thuốc Anh Hiệp   Ấp Chợ, Phường  hương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh 0294880082
 Quầy Thuốc Đỗ Lên Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 01642155293
 Nhà Thuốc Di Hòa Xuân 06 Lê Lợi, Khóm 1, Cầu Kè, Trà Vinh 02943834024
 Nhà Thuốc Nhuận Hòa Đường Trần Phú, Khóm 4, Cầu Kè, Trà Vinh 02943834347
 Nhà Thuốc Hoa Việt 05 Nguyễn Huệ, Khóm 5, Cầu Kè, Trà Vinh 02943834072
 Nhà Thuốc Thạch An 2 Trần Phú, Khóm 4, Cầu Kè, Trà Vinh 02943834493
 Nhà Thuốc Trường Minh Đường Ấp 1, Phường  hong Thạnh, Cầu Kè, Trà Vinh 0917979422
 Nhà Thuốc Di Hòa Xuân 06 Lê Lợi, Khóm 1, Cầu Kè, Trà Vinh 02943834024
 Nhà Thuốc Nhuận Hòa Đường Trần Phú, Khóm 4, Cầu Kè, Trà Vinh 02943834347
 Nhà Thuốc Hoa Việt 05 Nguyễn Huệ, Khóm 5, Cầu Kè, Trà Vinh 02943834072
 Đức Tế Đường 2 205 Nguyễn Huệ - Khóm 1 ,Thị Trấn Cầu Quan , , Tiểu Cần, Trà Vinh 01224325189
 Nhà Thuốc Đức Tế Đường 1 2 Nguyễn Huệ, Thị Trấn tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh 02943822379
 Nhà Thuốc Đức Anh   Lò Ngò, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh 02943619007
 Nhà Thuốc Thanh Ni Bến Cát, Bến Cát, Tiểu Cần, Trà Vinh 0937114118
 Nhà Thuốc Kiều Oanh Bến Cát, Hiếu Trung, Tiểu Cần, Trà Vinh 0984895078
 Nhà Thuốc Bá Cường ấp phú thọ 1, Xã hiếu trung, Tiểu Cần, Trà Vinh 01649652645
 Nhà Thuốc Đức Tế Đường 1 2 Nguyễn Huệ, Thị Trấn tiểu Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh 02943822379
 Nhà Thuốc Đức Anh   Lò Ngò, Hiếu Tử, Tiểu Cần, Trà Vinh 02943619007
 Nhà Thuốc Hạnh Lâm Xuân 21 Khóm 1, Thị Trấn Cầu Quan, Tiểu Cần, Trà Vinh 02943824102
 Quầy Thuốc Phương Uyên Ấp tân trung, Hiếu Trung, Tiểu Cần, Trà Vinh 0967772070
 Nhà Thuốc Tuyết Vân Ấp Kosla, Thanh Sơn, Trà Cú, Trà Vinh 0977801022
 Nhà Thuốc Vĩnh An Đường 22 Khóm 5, Thị Trấn Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh 01236287323
 Nhà Thuốc Bảo Dược Khóm 1, Định  An, Trà Cú, Trà Vinh 02943878040
 Nhà Thuốc Thu Giang ẤP Chợ Dưới, Phường  Hưng, Trà Cú, Trà Vinh 02943877099
 Nhà Thuốc Nhật Minh Đầu Giồng A, Phường  Hưng, Trà Cú, Trà Vinh 02943650041
 Nhà Thuốc Tuấn Kiệt ẤP Chợ Dưới, Phường  Hưng, Trà Cú, Trà Vinh 02943877120
 Nhà Thuốc Lâm Tiểu Trúc ẤP Chợ Dưới, Phường  Hưng, Trà Cú, Trà Vinh 0932922077
 Nhà Thuốc Ngân Kha Ấp Long Trường, Tân HiệPhường, Trà Cú, Trà Vinh 0979126996
 Nhà Thuốc Phú Hùng , Phường  Hưng, Trà Cú, Trà Vinh 02943877099
 Quầy Thuốc Hồng Cẩm Sa Vần B, Ngọc Biên, Trà Cú, Trà Vinh 0939779973
 Nhà Thuốc Bảo Dược Khóm 1, Định  An, Trà Cú, Trà Vinh 02943878040
 Nhà Thuốc Thu Giang ẤP Chợ Dưới, Phường  Hưng, Trà Cú, Trà Vinh 02943877099
 Nhà Thuốc Nhật Minh Đầu Giồng A, Phường  Hưng, Trà Cú, Trà Vinh 02943650041
 Nhà Thuốc Lâm Tiểu Trúc ẤP Chợ Dưới, Phường  Hưng, Trà Cú, Trà Vinh 0932922077
 Nhà Thuốc Ngọc Hà , TậPhường   Sơn, Trà Cú, Trà Vinh 02943879292
 Quầy thuốc Mỹ Ngọc 581, ấp chợ, Xã Long Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh 01628222838
 Nhà Thuốc Hồng Thắm Khóm 1, Phường    1, Duyên Hải, Trà Vinh 02943832441
 Nhà Thuốc Mỹ Linh Khóm 1, Phường    2, Duyên Hải, Trà Vinh 01257125668
 Nhà Thuốc Đức Toàn Phước Trị, Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh 0918102534
 Phòng Chẩn Trị Y Học Tân Nam Sơn Ấp Giồng Giếng, Dân Thành, Duyên Hải, Trà Vinh 0918686131
 Nhà Thuốc Vân Anh Ấp chợ, Ngủ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh 02943838909
 Quầy Thuốc Gia Khiêm Ấp Mé Làng, Xã Ngủ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh 0916687383
 Nhà Thuốc Vĩnh Minh 64 Phạm Văn Nuôi, Phường    1, Duyên Hải, Trà Vinh 02943832520
 Nhà Thuốc Đức Toàn Phước Trị, Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh 0918102534
 Nhà Thuốc Vân Anh Ấp chợ, Ngủ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh 02943838909
 Nhà Thuốc Nghĩa Phát 31 Chà Và, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh 0918135688
 Nhà Thuốc Đại Đồng 25 Đề Triệu, Minh Thuận A, Cầu Ngang, Trà Vinh 02943825101
 Quầy Thuốc Hoa Sơn ấp kim hòa, xã kim hòa, , Cầu Ngang, Trà Vinh 0972800280
 Nhà Thuốc Đại Đồng 25 Đề Triệu, Minh Thuận A, Cầu Ngang, Trà Vinh 02943825101
 Nhà Thuốc Thái Sơn Ký 4 Dương Công Nữ, Minh Thuận A, Cầu Ngang, Trà Vinh 02943825072

 

→ Quay lại trang điểm bán

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng