Gia Lai

Tên Nhà thuốc Địa Chỉ SĐT
 Nhà Thuốc Trung Tâm 4, Quang Trung, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0979126903
 Quầy Thuốc Hoàng Anh 43,Phan Kế Bích, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 01668009091
 Nhà Thuốc Quang Trung 7  Quang Trung, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593824782
 Nhà Thuốc Kim Phát 36   Nguyễn Thiện Thuật, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 01677666778
 Nhà Thuốc Hoàng 76  Hoàng Văn Thụ, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0906418515
 Nhà Thuốc Số 4 76  Cách Mạng T8, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593821023
 Quầy Thuốc Số 04 308  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0905411061
 Nhà Thuốc Minh Sang 184  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593820515
 Nhà Thuốc Quang Hiếu 206  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 01228567568
 Quầy Thuốc Đình Quyên 710  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593820596
 Quầy Thuốc An Tâm 402  TrườNg Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0984185316
 Nhà Thuốc Xuân Thủy 5  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593826763
 Quầy Thuốc Ngọc Cảnh 558   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0909828675
 Nhà Thuốc  Hòa 362   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 01687644909
 Quầy Thuốc Tú Trinh 264   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593759816
 Nhà Thuốc Huyền Trân 204  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0935096779
 Quầy Thuốc Đức Lâm 99 Cách Mạng T8, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 01676763545
 Quầy Thuốc  Linh 10 Phù Đổng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593714848
 Nhà Thuốc Trần Huy TrườNg Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0979820406
 Nhà Thuốc Thiệu Khánh 15  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0983045249
 Quầy Thuốc Gia Hân 29 Lê Lai, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0934941511
 Nhà Thuốc Phương Trinh 524 Hùng Vương, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0979706858
 Quầy Thuốc Hải Yến 49 Trần Kiên, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 973934893
 Nhà Thuốc Thu Ba Chợ Phù Đổng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0975075599
 Quầy Thuốc  Số 11 An Phú, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0974530095
 Quầy Thuốc Thu Thủy 656 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0971525358
 Nhà Thuốc Trang 76  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 02693824162
 Nhà Thuốc Kim Chi 64  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593826709
 Nhà Thuốc Tế Phước Đường 42B  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0948440303
 Nhà Thuốc Nga 24  Hoàng Văn Thụ, Iakring, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593822220
 Đại Lý Thủy Tiên 3  Nguyễn Viết Xuân, Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 01886346697
 Quầy Thuốc Số 02 97  Lê Lợi, Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 02693871910
 Nhà Thuốc Anh Huy Lô43  Lô 43  Trung Tâm Thương Mại, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0592203183
 Nhà Thuốc Hồng Nhung 575 Lê Đaị Hành, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0935537668
 Nhà Thuốc Oanh (Quầy Thuốc 06 (Chị Nga)) 495  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0987066144
 Quầy Thuốc Số 18B 204  Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 935047879
 Quầy Thuốc Số 69 411  Trường Sơn, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0935789191
 Nhà Thuốc Châu 11   Trần Phú, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593824736
 Quầy Thuốc Số 10 (Quầy Thuốc 126 Cũ) 02   Phan Đình Phùng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0975039152
 Hiệu Thuốc Số 12B 92  Wừu,  , Thành phố Pleiku, Gia Lai 01227610388
 Nhà Thuốc Hưng Đạo 122   Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593826831
 Nhà Thuốc Xuân Lan 122A   Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593823827
 Quầy Thuốc 78 210  Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0931613378
 Hiệu Thuốc 6B 820  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 01277357779 0982373779
 Quầy Thuốc 05 817  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593825094
 Đại Lý Phượng (Quầy Thuốc Số 51) 368  Tôn Đức Thắng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593863108
 Thuốc Tây Vân 313  Tôn Đức Thắng, Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0593863280
 Quầy Thuốc Mỹ Hà 27  Wuu, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 02693824387 0985405859
 Nhà Thuốc Hà Văn Vinh Phú Quang  Chưpuh, Chưphu, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0914127387
 Nhà Thuốc Ngoc Vân Thôn Hòa Thuận, Chưphu, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0935255280
 Nhà Thuốc Ngọc Sơn 266  Trường Sơn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 01698112458
 Quầy Thuốc Số 02 295   Trần Phú, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0905231377
 Nhà Thuốc Chị Hằng 497  Phạm Văn Đồng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 01678964768
 Nhà Thuốc Huyền Trân 204  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0935096779
 Quầy Thuốc Minh Anh 248 Trường Sơn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0963032499
 Quầy Thuốct Số 65 - Ds Phạm Thị Giang 199D Phạm Văn Đồng - Playku - Gia Lai, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 593874844
 Quầy Thuốc 45B 259, Tôn Đức Thắng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 0983698068
 Quầy Thuốc Số 47 442 Lê Đại Hành, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0968941789
 Nhà Thuốc Lâm Thanh 88 Thống Nhất, , Thành phố Pleiku, Gia Lai 0965394589
 Đại Lý Kim Dung Khu Phố 1, , Phú Thiện, Gia Lai 0593855167
 Đại Lý Ngọc Dung Khu Phố 1, , Phú Thiện, Gia Lai 0593855989
 Nhà Thuốc Kim Tuyên Iaka, , Phú Thiện, Gia Lai 01685608771
 Quầy Thuốc 59 (Thúy Hằng) Kp1 .Tt Phú Thiện, , Phú Thiện, Gia Lai 01696968928
 Quầy Thuốc 64 Iason, , Phú Thiện, Gia Lai 0976611410
 Quầy Thuốc Số 23 (Chị Phương) Khu Phố 1, , Phú Thiện, Gia Lai 01222737816
 Quầy Thuốc Cẩm Hà Iasol, , Phú Thiện, Gia Lai 0964589179
 Huỳnh Xuân 17B Phậm Hồng Thái, Ayun Pa, Phú Thiện, Gia Lai 01669934123
 Quầy Thuốc Anh Đào Xã Iahao, , Phú Thiện, Gia Lai 0938787995
 Quầy Thuốc Thanh Hiền Tổ 5  Kon Dơng, , Mang Yang, Gia Lai 01656190121
 Nhà Thuốc Bạch Tuyết 263  Trần Hưng Đạo, , Mang Yang, Gia Lai 0593839448
 Nhà Thuốc Thanh Thiện Ngã Ba Nam Đạt, , Mang Yang, Gia Lai 0985381375
 Nhà Thuốc Thuận Phú Ngã Ba Nam Đạt,, , Mang Yang, Gia Lai 0988439743
 Quầy Thuốc Kiều Trang 2 Ngã 3, Gia Trung,, , Mang Yang, Gia Lai 0963704107
 Quầy Thuốc  Ngọc Diệp 468 Trần Hưng Đạo, , Mang Yang, Gia Lai 0972638770
 Quầy Thuốc  Thu Hồng Ngã 3 Nam Đạt, , Mang Yang, Gia Lai 01663274717
 Nhà Thuốc Tiện 227   Quang Trung, , Kbang, Gia Lai 0593834309
 Quầy Thuốc Thời Chợ Kbang, , Kbang, Gia Lai 01689014938
 Nhà Thuốc Dũng Hoa Chợ Kbang, Kbang, Kbang, Gia Lai 0979516633
 Quầy Thuốc Phúc Thìn Chợ Kbang, , Kbang, Gia Lai 0122431505
 Nhà Thuốc Bình Xã Iamron, , Ia Pa, Gia Lai 0984216162
 Quầy Thuốc 36 335  Hùng Vương, Iakha, Ia Grai, Gia Lai 01699613938
 Quầy Thuốc Mận Ia Tô, , Ia Grai, Gia Lai 0984521594
 Quầy Thuốc Bình Thể Nông Trường 705, , Ia Grai, Gia Lai 0976615133
 Quầy Thuốc Thường Chợ Iasao, , Ia Grai, Gia Lai 01683266319
 Quầy Thuốc Hằng Ia Tô, , Ia Grai, Gia Lai 0935644485
 Quầy Thuốc Thanh Bình Thị Tứ Iakrái, , Ia Grai, Gia Lai 0984965564
 Quầy Thuốc Đức Mạnh Nông Trường 705, , Ia Grai, Gia Lai 01292689990
 Quầy Thuốc  Hòa Iasao, Ia Grai, Ia Grai, Gia Lai 0987286704
 Nhà Thuốc  Hồng Khánh Chợ Iakha, , Ia Grai, Gia Lai 0935358284
 Nhà Thuốc Hồng Thương Chợ Iakha, , Ia Grai, Gia Lai 962717379
 Quầy Thuốc Uy Long Thị Tứ Iakrái, , Ia Grai, Gia Lai 1695692934
 Quầy Thuốc Nghiêm Phan Chu Trinh, , Ia Grai, Gia Lai 01647759948
 Quầy Thuốc Hường Thôn 3  Iakrái, , Ia Grai, Gia Lai 0979880043
 Quầy Thuốc Bảo Hiền 705, Xã Iakrái, Ia Grai, Gia Lai 0977120440
 Quầy Thuốc Đức Huy Hùng Vương, Ia Grai, Ia Grai, Gia Lai 01656507096
 Quầy Thuốc Thanh Thúy Ngã 3 Làng Lân, Iakrái, Ia Grai, Gia Lai 01649195715
 Quầy Thuốc Phương Thúy Thôn Thanh Hà 2 Xã Iahrung, , Ia Grai, Gia Lai 01683738190
 Quầy Thuốc Kim Phong 105 Hùng Vương , Thị Trấn Iakha, Ia Grai, Gia Lai 0977515775
 Nhà Thuốc Vân Sơn 356B   Quang Trung Chư Ty, , Đức Cơ, Gia Lai 0593846171
 Đại Lý Thuốc Tây Lộc 198   Quang Trung Chư Ty, , Đức Cơ, Gia Lai 0593846283 0919200462
 Quầy Thuốc Sơn Lê Chợ Iadom Thôn Mooc Đen, , Đức Cơ, Gia Lai 0977901650
 Đại Lý Thuốc Tây Hoàng Long Thôn Đồng Tâm 1 Xã Iadin, , Đức Cơ, Gia Lai 0593646011 0986727658
 Quầy Thuốc Tình 214 Phan Đình Phùng, , Đức Cơ, Gia Lai 0905204289
 Nhà Thuốc Uyên Chợ Đưc Cơ, , Đức Cơ, Gia Lai 0925647258
01227070787
 Nhà Thuốc Thảo My Ngã 3 Làng Khớp, , Đức Cơ, Gia Lai 01669670112
 Quầy Thuốc Mai Xã Iadon, , Đức Cơ, Gia Lai 0977344798
 Nhà Thuốc Hùng Hiệp Xã Iakrel, , Đức Cơ, Gia Lai 0986116604
 Quầy Thuốc Minh Sơn Thôn An Hòa, Phú An, Đăk Pơ, Gia Lai 0983989690
 Nhà Thuốc Hoài Ân Hà Tam, , Đăk Pơ, Gia Lai 0974530095
 Quầy Thuốc Thiện Phát Ngã Ba Đồng Chè, , Đăk Pơ, Gia Lai 01643064879
 Nhà Thuốc Lâm Tuyền An Qúy, Phú An, Đăk Pơ, Gia Lai 0967011448
 Quầy Thuốc  Việt Trang 309  Nguyễn Huệ, , Đăk Đoa, Gia Lai 0905841090
 Quầy Thuốc Nhật Huy Thôn 3  Nam Yang, , Đăk Đoa, Gia Lai 0973982195
 Nhà Thuốc Gia Nguyên Hà Lòng, , Đăk Đoa, Gia Lai 01655862269
 Quầy Thuốc Thanh Hiếu Kdang, , Đăk Đoa, Gia Lai 0985406156
 Quầy Thuốc Cường Trang (Dn Số 10) Thôn 4 Xa Nam Yang, , Đăk Đoa, Gia Lai 01664871123
 Quầy Thuốc Công Tiến Thôn 4 Xa Nam Yang, , Đăk Đoa, Gia Lai 0989541152
 Quầy Thuốc Ngọc Bích Ia Lâu, , Chưprông, Gia Lai 01638203505
 Quầy Thuốc Tây Đàn Ngã 3 Bầu Cạn, , Chưprông, Gia Lai 01663792627
 Quầy Thuốc 33 199  Hùng Vương, , Chưprông, Gia Lai 0913843032
 Quầy Thuốc Kim Cúc 27  Lê Hồng Phong, , Chưprông, Gia Lai 01697698980
 Quầy Thuốc 32 26  Nguyễn Du, , Chưprông, Gia Lai 0984169412
 Quầy Thuốc Hưng Thịnh Iapin, , Chưprông, Gia Lai 0968306462
 Quầy Thuốc Hào Hiệp Cty Cao Su Chưprong, , Chưprông, Gia Lai 01642544554
 Quầy Thuốc Anh Đức Bầu Cạn, , Chưprông, Gia Lai 0978256582
 Nhà Thuốc Văn Hiểu Chợ Chưprông, , Chưprông, Gia Lai 0984.754.108
 Quầy Thuốc Kim Loan Làng Bò, , Chưprông, Gia Lai 01649461468
 Quầy Thuốc Trưởng Chi Thôn 5, Xã Iapiơr, Thuộc  Ialau, , Chưprông, Gia Lai 0978581714
 Quầy Thuốc Doanh Nghiệp Số 48B Khu Thị Tứ, Xã Ialau, , Chưprông, Gia Lai 01645727266
 Quầy Thuốc Khoa Tám Thôn 5 , Xã Lapiol, , Chưprông, Gia Lai 097 8931996
 Nhà Thuốc Thanh Bình Thôn Thống Nhất, Iaga , Chưprông, Gia Lai 0987100397
 Quầy Thuốc Tây  Uyên Phong Thôn 4 , Thăng Hưng, Chưprông, Gia Lai 0986884967
 Đại Lý Thuốc Tây Lan Chợ Chư Sê, , Chư Pưh, Gia Lai 0978.333.579
 Quầy Thuốc Như Liễu 60  Hùng Vương, , Chư Păh, Gia Lai 0987213346
 Nhà Thuốc Hoàng Thạch Thôn 7  Nghĩa Hòa, , Chư Păh, Gia Lai 01674675487
 Quầy Thuốc  60 Ianhin, , Chư Păh, Gia Lai 0968164200
 Quầy Thuốc  Hoài An Yaly, , Chư Păh, Gia Lai 0949538411
 Quầy Thuốc Kim Phúc Ngã Ba Phú Hòa, , Chư Păh, Gia Lai 0961977570
 Quầy Thuốc Hồng Lê Ianhin, , Chư Păh, Gia Lai 0985876402
 Quầy Thuốc Đông Thôn 7, Xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai 0935943584
 Nhà Thuốc Phước Lô 15  Trần Hưng Đạo, , Ayunpa, Gia Lai 0938694103
 Nhà Thuốc Thanh Tú 17  Lý Thường Kiệt, , Ayunpa, Gia Lai 0907709046
 Nhà Thuốc Đông Y Huỳnh Tấn Triều 126  Lê Hồng Phong, , Ayunpa, Gia Lai 2693852186
 Thuốc Bắc Dân Hòa 118  Trần Hưng Đạo, , Ayunpa, Gia Lai 01206043069
 Nhà Thuốc Thu Thương 100  Lê Hồng Phong, , Ayunpa, Gia Lai 0593852223
 Quầy Thuốc Quang Điểm Lô A1 Lê Hồng Phong, , Ayunpa, Gia Lai 0593852524
 Đại Lý Thuốc Tây Hoàng Thu Lô A3 Lê Hồng Phong, , Ayunpa, Gia Lai 2692213363
 Quầy Thuốc Lý 140  Lê Hồng Phong, , Ayunpa, Gia Lai 01698039460 0975000754
 Đại Lý Luyện Đông 358 A Trần Hưng Đạo, Thị Xã Ayunpa, , Ayunpa, Gia Lai 0975882117 02693657180
 Quầy Thuốc Thủy 37 Võ Thị Sáu, Phường Đoàn Kết, Ayunpa, Gia Lai 01644005366
 Đại Lý Thu Ba Lô 2  Lô 2 Chợ Chư Sê, , Chư Sê, Gia Lai 0593851123
 Đại Lý Dung Các 191   Hùng Vương, , Chư Sê, Gia Lai 0593851191
 Nhà Thuốc Thụ Hòa 872   Hùng Vương, , Chư Sê, Gia Lai 0593851041
 Đại Lý Thuốc Tây Việt Hưng 450 Hùng Vương, , Chư Sê, Gia Lai 01695892929
 Đại Lý Thuốc Tây Quyên 784  Hùng Vương, , Chư Sê, Gia Lai 0939739629
 Nhà Thuốc Hồng Ân 352  Hùng Vương Chu Se, , Chư Sê, Gia Lai 0937595226
 Quầy Thuốc Nam Việt Thôn 7 Xã Iablang, , Chư Sê, Gia Lai 01223646499
 Nhà Thuốc Kim Hòa Lô 63  Chợ Chưse, , Chư Sê, Gia Lai 0123777911
 Nhà Thuốc Anh Huy 100  Trần Hưng Đạo, , Chư Sê, Gia Lai 01663746795
 Quầy Thuốc Sáu Quang Xã Iabang, Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai 0915302273
 Quầy Thuốc 81 888 Hùng Vương , , Chư Sê, Gia Lai 0123 5899770
 Quầy Thuốc Thuận 38 Hoàng Vẳn Thụ , , Chư Sê, Gia Lai 0977725748

 

→ Quay lại trang điểm bán

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng