Quận 8

Nhà thuốcĐịa chỉSĐT
 Phòng Y Học Cổ Truyền Thầy Khánh11-266  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh0937111587
 Phòng YHCT thầy Sáu Ân332  Quốc lộ 50, 6, 8, Hồ Chí Minh0909396489
 Nhà thuốc Số 397397 Quốc lộ 50, 5, 8, Hồ Chí Minh0866732317
 Nhà Thuốc Đức Anh81  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh0908759499
 Nhà Thuốc Kiến Sanh361  Tùng Thiện Vương, 12, 8, Hồ Chí Minh0838 554618
0903718429
 Nhà thuốc Yến Nhi170  Âu Dương Lân, 2, 8, Hồ Chí Minh0838517347
0912976508
 Hiệu thuốc Số 11835  Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh0838511214
01262126980
 Nhà Thuốc Số 6592  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh0835014607
0937786779
 Nhà thuốc Hữu Nghị152A  Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh0949826306
 Nhà Thuốc Số 6310  Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh0932096906
 Hiệu Thuốc Số 17 ( USAR)273 Âu Dương Lân, 8, Hồ Chí Minh02838511214
 Nhà Thuốc Trung Sơn254  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh0919165325
 Nhà Thuốc Công Hiệu1597  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh0908237348
0978766994
 Nhà Thuốc Ngọc Sơn3325A Ba Tơ, 7, 8, Hồ Chí Minh01264679637
 Nhà Thuốc Minh Phương127  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh0908058244
 Nhà Thuốc Số 72 - USAR2114  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh0907185518
 Nhà Thuốc Phước An Đường255  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh01289771310
 Nhà Thuốc Tuyết Nhi919 Hưng Phú, 10, 8, Hồ Chí Minh0903232160
 Nhà Thuốc Thiện Chí238  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh0987009843
 Nhà Thuốc Ngọc Hoa668 Hưng Phú, 10, 8, Hồ Chí Minh0909460620
 Nhà Thuốc Mỹ Huệ463 Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh0988202505
 Nhà Thuốc Ngọc My668  Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh0984134766
 Nhà Thuốc Anh Khoa113 Dương Bá Trạc, 1, 8, Hồ Chí Minh0838669088
 Nhà Thuốc Số 2327 Tùng Thiện Vương, 11, 8, Hồ Chí Minh0934898018
 Nhà Thuốc Mỹ Sơn365  Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh8354315791
0919100000
 Nhà Thuốc Hồng Đức102D  Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh0862786020
 Nhà Thuốc Hưng Phú491  Hưng Phú, 9, 8, Hồ Chí Minh0838598483
 Nhà Thuốc Gia Khang58  Dã Tượng, 9, 8, Hồ Chí Minh0908525487
 Nhà Thuốc Lương Tâm1939  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh01694079119
0289815328
 Nhà Thuốc Cường Trang53 Dương Bá Trạc, 1, 8, Hồ Chí Minh0907170964
 Nhà Thuốc Phạm Thể Hiển2572 Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh01658052971
 Nhà thuốc Tâm Đức75 Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh0907534548
 Nhà Thuốc Số 41515 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh0946403493: 0839823343
 Nhà Thuốc Thùy Linh267 Đường 204 (Số Cũ 167/204 Cao Lỗ), 4, 8, Hồ Chí Minh0933988399
 Nhà Thuốc Kim Ngân125  Bùi Điền, Phường 4, 8, Hồ Chí Minh0933993283
 Nhà Thuốc Trung Nghĩa18  Đông Hồ, 4, 8, Hồ Chí Minh0908150734
 Nhà Thuốc Thúy Liễu46  Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh0932106733
 Nhà Thuốc Trung Tín97  Hoài Thanh, 14, 8, Hồ Chí Minh0822128454
 Nhà Thuốc Hiền Vương20B Nguyễn Thị Tần, 2, 8, Hồ Chí Minh01222225242 0909457866
 Nhà Thuốc Hữu Lý1A  An Dương Vương, 16, 8, Hồ Chí Minh0903611282
 Nhà thuốc Thảo Minh87 Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh0962050191
 Nhà Thuốc Thanh Hảo74 Trương Đình Hội, 16, 8, Hồ Chí Minh0908316288
 Hiệu Thuốc Số 2077  Xóm Củi, 11, 8, Hồ Chí Minh0935331878
 Nhà Thuốc Số 1411  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh0977058464
 Nhà Thuốc Thiện Châu158A  Ba Tơ, 7, 8, Hồ Chí Minh0906701498
 Nhà Thuốc Thiện Tâm34A  Rạch Cát, 15, 8, Hồ Chí Minh01634574667
 Nhà Thuốc 301 Trung Hưng51  Hoài Thanh, 14, 8, Hồ Chí Minh0935654954
 Nhà Thuốc Ngọc Kiều316  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh0919069899 01212949479
 Nhà Thuốc Ngân Hà 3258 Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh0862786020, 0988661456
 Nhà Thuốc Ngân Hạnh1461  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh0839814882
 Nhà Thuốc Bảo Nghĩa Đường307  Quốc Lộ 50, 5, 8, Hồ Chí Minh0902700055
 Nhà Thuốc Nguyễn Duy47  Nguyễn Duy, 9, 8, Hồ Chí Minh0937294835
 Nhà Thuốc Bảo Yến193 Ba Tơ, 7, 8, Hồ Chí Minh0933668272
 Hiệu Thuốc 525  Cư xá Bình Đông, 15, 8, Hồ Chí Minh0908671971
 Nhà Thuốc Hữu Nghị 56 Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, 8, Hồ Chí Minh0981128278
 Hiệu Thuốc Số 36 (USA)2715A  Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh0946282898
 Nhà Thuốc Minh Hiếu2F Lương Văn Can, 15, 8, Hồ Chí Minh0938191933
 Nhà Thuốc Nguyễn Hiền125  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh0918144841 0973580930
 Nhà thuốc Tâm Khoa (Tên cũ: Hiệu Thuốc 55)43/3/2 Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh0913879911
 Nhà Thuốc Tâm Khoa 1 (Tên cũ: Tân Phúc 9)Kios số 5 53 Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh0913879911
 Nhà Thuốc Phan Hiền274  Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh0938899335
 Nhà Thuốc Thanh Thảo3022K  Phạm Thế Hiển, 7, 8, Hồ Chí Minh0977743839
 Phòng YHCT Long Phước239  Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh0909126095
 Nhà Thuốc Hoàng Phương287   Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh0903194018
 Nhà thuốc Carina1648  Võ Văn Kiệt, 16, 8, Hồ Chí Minh0986978050
 Nhà thuốc 59272  Bùi Minh Trực, 6, 8, Hồ Chí Minh0946787917
 Nhà thuốc Minh Quang2023  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh0908379616
 Nhà thuốc Diệu |Thư364  Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh0963198798
 Hoàng Ân203  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh0978023016
 Nhà thuốc Anh Khôi35B  Rạch Cát, 7, 8, Hồ Chí Minh0972053079
 Nhà thuốc Ngọc Ngân226A  Lưu Hữu Phước, 15, 8, Hồ Chí Minh0909214911
 Nhà  thuốc Tân Mỹ275  Âu Dương Lân, 3, 8, Hồ Chí Minh0917132334 02838512803
 Nhà Thuốc 16 A1283  Phạm Thế Hiển, 5, 8, Hồ Chí Minh0906929246
 Nhà thuốc Minh Khuê1539 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh0986592199
 Nhà thuốc Dương Bá Trạc77 Phạm Thế Hiển, 2, 8, Hồ Chí Minh0913979178
 Nhà thuốc Gia An 8220-221 Lưu Hữu Phước, 15, 8, Hồ Chí Minh0986398586
 Nhà thuốc Hưng Tuấn905 Phạm Thế Hiển, 4, 8, Hồ Chí Minh0908835378
 Nhà thuốc Phương Ngân199 Đường số 41, 16, 8, Hồ Chí Minh0933188415
 Nhà thuốc An Bình43A Trương Đình Hội, 16, 8, Hồ Chí Minh0986398586
 Nhà thuốc Trường Sinh2B Mễ Cốc, 15, 8, Hồ Chí Minh0986398586
 Nhà thuốc Anh Quân64A An Dương Vương, 16, 8, Hồ Chí Minh0909460620
 Nhà thuốc Nhân Hoàng163 Đường 204, Cao Lỗ, 4, 8, Hồ Chí Minh0908219177 01687884392
 Nhà thuốc Châu Hải162 Nguyễn Chí Nghĩa, 12, 8, Hồ Chí Minh0934364374
 Nhà thuốc Hồng Ánh70 Dương Quang Đông, 5, 8, Hồ Chí Minh0975645489
 Nhà thuốc Cẩm Hồng221 Tạ Quang Bửu, 3, 8, Hồ Chí Minh0903976137
 Nhà thuốc Thanh Thanh2192 Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh01216030433
 Nhà thuốc Trúc Đào308 Dương Bá Trạc, 1, 8, Hồ Chí Minh0902321369
 Nhà thuốc Nhân Nghĩa151 Đường số 8, 4, 8, Hồ Chí Minh01233919299
 Nhà thuốc Phương Yên22D Rạch Cát, 15, 8, Hồ Chí Minh0987720879
 Nhà thuốc Phương Yên79/53 Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh0987720879
 Nhà thuốc Bảo Như98 Bùi Minh Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh0908690466
 Nhà thuốc Trang404 Bến Phú Định, 16, 8, Hồ Chí Minh0962050191
 Nhà thuốc Thảo Khoa144 Dương Bá Trạc, 2, 8, Hồ Chí Minh0913120673
 Nhà Thuốc Đăng Khoa 164 Đường 44 Trương Đình Hội, Phường 16, 8, Hồ Chí Minh0907975895
 Nhà thuốc Ngọc Phướng20 Lương Văn Can, Phường 15, 8, Hồ Chí Minh0918392376
 Nhà thuốc Thanh Thư1497  Phạm Thế Hiển, 6, 8, Hồ Chí Minh0979731537
 Nhà thuốc Thiện Nhân877A Tạ Quang Bửu, Phường 5, 8, Hồ Chí Minh0978670994
 Nhà thuốc Dược Thảo148 Cao Lỗ , 4, 8, Hồ Chí Minh0919319159
 Nhà Thuốc Mộc An24 Lương Văn Can, 15, 8, Hồ Chí Minh01277861555
 Nhà Thuốc Lam Phượng15A Mai Hắc Đế, Phường 15, 8, Hồ Chí Minh0939441147
 NhàThuốcMaiKhôi229 Bông Sao, 5, 8, Hồ Chí Minh0986447384
 Nhà thuốc Minh Quân 211A Phạm Hùng, Phường 5, 8, Hồ Chí Minh0908724604
 Nhà Thuốc Thanh Huyền42 An Dương Vương, 16, 8, Hồ Chí Minh0908704751
 Quầy Thuốc Tây Ngọc Mai42 Đường Phạm Thị Tánh, Phường 4, 8, Hồ Chí Minh0933126512 - 0926555033
 Nhà Thuốc Thiên Ý78 Cao Lỗ, Phường 4, 8, Hồ Chí Minh 
 Nhà Thuốc Thái Hà168 Bùi Trung Trực, 5, 8, Hồ Chí Minh0283 66758667
 Nhà Thuốc Nghi Châu1887 Phạm thế Hiển, Phường 6, 8, Hồ Chí Minh0908576279
 Nhà Thuốc Vũ Hải154/100 Âu Dương Lân, Phường 3, 8, Hồ Chí Minh
 
 

→ Quay lại trang điểm bán

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng